c S
Vlada za odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem od socialnovarstvenih zavodov 22.03.2018 07:27 Ljubljana, 21. marca (STA) - Vlada je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naložila, da zagotovi odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem od posebnih ali kombiniranih socialnovarstvenih zavodov. Rešitev za zagotovitev sredstev bosta poiskala ministrstvo za delo in ministrstvo za finance, so sporočili po seji vlade.

Ob tem je vlada, ki sicer od torka opravlja le še tekoče posle, delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju naložila, da v šestih mesecih pripravi kadrovske in prostorske standarde in normative za novo specializirano obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.

Varuh človekovih pravic je namreč v posebnem poročilu opozoril na kršitve pravic osebam z duševno motnjo pri njihovi neprostovoljni nastanitvi in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Zaradi prepolnih kapacitet namreč osebe nastanijo na hodnik ali v skupne prostore, okrnjena je njihova zasebnost, pogosteje prihaja tudi do konfliktnih situacij. Na podlagi poročila varuha je nato tudi DZ priporočil vladi sprejem ukrepov, ki bodo zagotovili ustreznejše neprostovoljno nameščanje oseb z duševnimi motnjami v socialnovarstvene zavode.

Vlada je sicer na današnji seji kot predstavnico ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor razrešila Barbaro Tiselj. Kot so navedli, je Tisljeva podala odstopno izjavo. Namesto nje pa je vlada do izteka mandata sveta zavoda, do 4. septembra 2021, imenovala Moniko Ažman.