c S
Lastništvo Kota z DUTB na državo 22.03.2018 07:23 Ljubljana, 21. marca (STA) - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) svojega okoli 66-odstotnega lastniškega deleža v družbi Koto ne bo prodala na trgu, ampak ga bo odplačno prenesla v last države, je danes kot skupščina DUTB sklenila vlada. S tem želi zagotoviti, da bo v Sloveniji ostal obrat za ustrezno odstranjevanje poginulih živali.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, se bo delež v Kotu na državo prenesel proti plačilu denarnega zneska v višini ocenjene tržne vrednosti poslovnega deleža, ki je določena v razponu med 1,58 milijona in 2,85 milijona evrov.

Kakšna bo dejanska vrednost za poslovni delež, je odvisno od izpolnitve pogodbenih zavez, ki jih je družba Koto dala bankam, so pojasnili. Država bo odkupila 66,23-odstotni lastniški delež, pri čemer bo pripadajoči delež glasovalnih pravic države znašal 93,69 odstotka.

"Skupščinski sklep, s katerim se poseže v poslovodenje DUTB, je namenjen zasledovanju širšega javnega interesa, ki v tem primeru prevlada nad cilji, h katerim je usmerjeno delovanje DUTB in na njem temelječih smernicah," so zapisali.

Vlada je julija lani, ko se je seznanila s poročilom delovne skupine za oceno primernosti ureditve javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ministrstvu za finance naložila, da izvede postopke za odplačni prenos družbe Koto na državo.

Koto, ki deluje od leta 1947, med drugim zagotavlja prevzem in odvoz živalskih stranskih proizvodov, in sicer tako kategorije 3 (npr. deli živali ali presežki izdelkov iz živilskopredelovalne industrije) kot v okviru gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorij 1 in 2 (npr. poginule živali, ki so bile okužene ali bi lahko bile okužene).

"V primeru pojava bolezni živali je hitro in učinkovito odstranjevanje poginulih živali izjemnega pomena," poudarja vlada in dodaja, da je treba, če je bolezen živali hitro prenosljiva ali povzroča bolezni tudi pri ljudeh (zoonoze), zagotoviti odstranjevanje na predpisan način, ki je po evropski uredbi odstranjevanje v kafileriji (mesna kostna moka), sicer pa zakopavanje in sežiganje trupel živali.

"Zagotovitev obrata v Sloveniji in ohranitev tovrstne dejavnosti na območju Slovenije je zato pomemben dejavnik z vidika varovanja zdravja ljudi in varstva okolja ter gospodarske povezave s kmetijstvom in živilsko predelovalno industrijo," so zapisali.

Dodali so, da je pomen regulacije izvajanja javne službe pri zbiranju in odstranjevanju živalskih stranskih proizvodov v preprečevanju in zatiranju bolezni živali, preprečevanju prenosa bolezni na ljudi in varovanju okolja ter nemoteni dejavnosti gospodarske dejavnosti živilske industrije.