c S
DZ danes tudi o predlogu novele zakona o kmetijstvu 22.03.2018 08:36 Ljubljana, 22. marca (STA) - DZ bo danes v nadaljevanju redne marčne seje obravnaval predlog novele zakona o kmetijstvu, ki daje podlago za ustanovitev čebelarske akademije, ki bi bila kot posebna enota ustanovljena znotraj Kmetijskega inštituta Slovenija, izboljšuje odnose v verigi preskrbe s hrano in vpeljuje možnost začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu.

Predlog novele pri področju prehranske verige bolj jasno definira, kaj so nedovoljene prakse (nabor teh se širi), na novo je definirana pravna domneva znatne tržne moči, ki izhaja iz velikosti podjetja na nabavni strani - 25 milijonov evrov letnega prometa, ustvarjenega v Sloveniji.

Predlog novele zakona o kmetijstvu vpeljuje tudi začasno ali občasno delo v kmetijstvu. Gre za odmik od podjemnih pogodb, s pogodbami civilnega prava se uvaja nova oblika dela, od katerega pa se plačujejo prispevki. Predlog definira najdaljšo dolžino trajanja začasnega dela (120 dni za delodajalca in 90 dni za delavca), za nekatere oblike začasnega dela je predvidena tudi 25-odstotna posebna obdavčitev.

Pred poslanci bosta tudi predloga novel zakonov o veterinarstvu in o veterinarskih merilih skladnosti in zaščiti živali. S prvim se med drugim v mrežo javne veterinarske službe vključuje tudi skrb za dobrobit živali, z drugim pa se daje pravno podlago generalnemu direktorju uprave za hitro ukrepanje v nujnih primerih.

Obravnavali bodo še predlog novele zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin, s katerim se na jasnejši in enakopravnejši način določajo obveznosti dobaviteljev, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trženje oz. trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Na dnevnem redu so tudi predlog sprememb zakona o divjadi in lovstvu, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom (SDS), in predlog novele zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem (Levica). Oba zakonska predloga sta na matičnem odboru dobila rdečo luč.

DZ bo opravil tudi splošno razpravo o predlogu zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb, ki ga je pripravila skupina poslancev s prvopodpisanim Jankom Vebrom (NP), ter drugo branje vladnih predlogov novel zakonov o nagradah Slovenije na področju šolstva in o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU.