c S
Obrat MDK v Ljubljani še naprej zaprt 21.03.2018 15:50 Ljubljana, 21. marca (STA) - Obrat Mesnin dežele Kranjske (MDK) v ljubljanskem Zalogu, ki ga je inšpekcija zaradi več nepravilnosti januarja začasno zaprla, ostaja zaprt še naprej. Reševanje finančne blokade v Krasu, pod okrilje katerega sodi MDK, namreč trenutno ne omogoča dokončanja sanacije in takojšnjega zagona obrata, pravijo v Jati Emona, novi lastnici Krasa.

Zaposlene v MDK tako začasno prestavljajo na druga prosta delovna mesta v skupini Kras. "Prezaposlili so že 46 zaposlenih od 96," je za STA povedal direktor Jate Emona Stojan Hergouth.

"Za zaposlene iščemo rešitve tako znotraj sistema Kras kot izven. Odločitev o nadaljnji usodi bo sprejeta v naslednjem obdobju na podlagi natančne analize," je za STA dejal direktor Krasa Borut Volk.

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je obrat MDK konec januarja začasno zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov. MDK bo lahko nadaljeval s proizvodnjo takrat, ko bo inšpekcija ugotovila, da je odpravil vse neskladnosti (tehnične, HACCP, sledljivost in druge).

Tako Hergouth kot Volk sta izpostavila, da je blagovna znamka MDK utrpela padec zaupanja tako pri trgovcih kot kupcih. "Blagovna znamka MDK je po informacijah s trga utrpela tako hud padec ugleda, da jo trgovci ne sprejemajo," je dejal Hergouth. Volk je medtem pojasnil, da blagovno znamko MDK po zaprtju obrata kupci sprejemajo z veliko mero nezaupanja.

"Odločitve v zvezi z nadaljnjo usodo tako blagovne znamke MDK kot obrata v Zalogu ne morejo in ne smejo biti sprejete v 10 dneh analize stanja podjetja, zato si želimo vzeti več časa," je dejal Volk. Ob tem je izpostavil, da je za ponovno odprtje obrata MDK potreben tudi ta vidik - prepričevanje trgovcev in končnih kupcev v blagovno znamko MDK.

Odločitev o dokončnem statusu obrata MDK bo sicer po Hergouthovih pojasnilih predvidoma sprejeta do konca leta. Vezana je namreč tudi na izid pogajanj in sklenitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju s finančnimi upniki Krasa.

Pogajanja s finančnimi upniki, v največji meri so to banke, tečejo, je pojasnil Volk, ki sicer pogajanj ne želi komentirati. "Ne glede na zakonsko omogočene roke in postopke,načrtujemo zaključiti pogajanja in skleniti dogovor s finančnimi upniki v roku štirih do petih mesecev," je dodal.

Kras je od prejšnjega tedna v postopku preventivnega prestrukturiranja. Predlog za uvedbo postopka je vložilo podjetje samo, ki ima že več tednov blokirane vse transakcije račune. Likvidnostni položaj družbe se je poslabšal zaradi zapadlosti posojil.

Kot je pojasnil Volk, deblokado računov pričakujejo do konca tedna oz. v začetku naslednjega tedna. Plače pa so uspeli izplačati v ponedeljek.

Reševanje finančne slike v podjetju je sicer prioriteta za Kras, katerega dosedanja lastnica, družba Brinovka, je v začetku meseca podpisala kupoprodajno pogodbo z Jato Emona.

Pogodba ima odložni pogoj - soglasje agencije za varstvo konkurence. Vloga za pridobitev soglasja varuha konkurence je po Hergouthovih pojasnilih še v pripravi.

Koliko je Jata Emona odštela za nakup Krasa, ni znano, po neuradnih informacijah portala Siol naj bi plačala štiri milijone evrov. Hergouth je ob nakupu priznal, da ni bilo časa za podrobne preglede, zato je posel temeljil na zaupanju, za kar so se odločili predvsem zato, da deblokirajo podjetje: "Kras z vsakim dnevom blokade izgublja vrednost."

Brinovka, v kateri so zbrani sedanji in nekdanji vodilni Krasa Edvard Fonda, Majda Novič, Jolanda Race, Bruno Rapotec in Jordan Sosič, je imela v lasti 72,53 odstotka Krasa, preostalih 27,47 odstotka delnic je lastni delež.

Jata Emona je v lasti več menedžerjev, največji posamični lastniški delež ima direktor Hergouth. Po podatkih Ajpesa ima v lasti 25,488 odstotka Jate, deleži ostalih so bistveno manjši in se gibljejo od dveh do okoli 12 odstotkov. Nekaj pa je tudi lastnih delnic, približno 14 odstotkov.