c S
Ministrstvo se zavzema za hiter prenos Laščakove vile na novogoriško občino 21.03.2018 12:41 Nova Gorica/Ljubljana, 21. marca (STA) - Novogoriški mestni svet je po protestu javnosti in oblikovanju civilne iniciative v četrtek izglasoval prenos lastništva Laščakove vile z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na novogoriško občino. Sedaj je na vrsti novogoriška občina, da predloži ministrstvu potrebne dokumente, ki jih bo ministrstvo preneslo na občino.

Ves čas iskanja rešitev za propadajočo vilo na Rafutu v Novi Gorici se je kot najboljša rešitev kazal prenos lastništva Laščakove vile na Rafutu na Mestno občino Nova Gorica, so za STA povedali na MIZŠ.

Ministrstvo bo po prejemu predloga in dokumentacije, ki je osnova za brezplačni prenos, predlagalo vladi, kot to določa zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, da sprejme sklep, da se Laščakova vila in pripadajoči objekti brezplačno prenesejo na Mestno občino Nova Gorica.

Kako dolgo bo trajal postopek, je odvisno od predložitve popolne dokumentacije s strani novogoriške občine ministrstvu. "V kolikor bo Mestna občina Nova Gorica nemudoma pripravila in predložila investicijski program, iz katerega bo razviden namen, torej vsebina, finančna konstrukcija in terminski načrt, je lahko prenos izveden kmalu," so v odgovoru na vprašanje STA zapisali na ministrstvu.

Na novogoriški občini so za STA povedali, da pripravljajo vse potrebne dokumente in jih bodo predvidoma do konca meseca poslali na MIZŠ.

Na ministrstvu so navedli še, da so se vseskozi zavedali pomena Laščakove vile, zato so si vrsto let prizadevali za rešitev problematike. Ponudili so veliko rešitev in pri tem sodelovali z vsemi pristojnimi institucijami - ministrstvom za kulturo, ministrstvom za okolje in prostor, območno enoto zavoda za varstvo narave in območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine ter z novogoriško občino. Ko so bile izčrpane vse možnosti, so vsi omenjeni soglašali, da je še edina pot javna dražba vile.

"MIZŠ je več let pozivalo novogoriško občino k predložitvi dokumentacije, na podlagi katere bi ministrstvo lahko začelo postopek prenosa. Kljub temu, da si je tudi novogoriška občina, enako kot ministrstvo, želela rešitve za ta kulturni in naravni biser, se za prevzem Laščakove vile ni odločila. Je pa vseskozi tvorno sodelovala pri iskanju drugih možnih rešitev. Zato nas veseli, da se je mestni svet občine Nova Gorica odločil za prenos lastništva Laščakove vile z države na občino," so še pojasnili na ministrstvu.