c S
Adriatic Slovenica lani ob več premijah z manj dobička 21.03.2018 11:07 Koper, 21. marca (STA) - Skupina Adriatic Slovenica je v letu 2017 po revidiranih podatkih zbrala za 303,8 milijona evrov bruto premij, kar je 1,7 odstotka več kot leto prej. Izplačane škode so se zvišale za 2,9 odstotka na 223,4 milijona evrov. Skupina je leto 2017 končala z 11,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,2 odstotka manj kot leta 2016.

"Za zavarovalnico in skupino AS je še eno razgibano in zelo konkurenčno leto, ki ga je poleg gospodarske rasti, nizkih obrestnih mer in zahtevnega naložbenega okolja zaznamovala nova konsolidacija deležev na slovenskem zavarovalnem trgu. Družba posluje stabilno, uspešno smo poslovali tudi lani," je v letnem poročilu zapisal predsednik uprave zavarovalnice Gabrijel Škof.

Zavarovalnica je lani na slovenskem trgu kot tretja največja zavarovalniška skupina dosegla 14-odstotni delež, potem ko je bil leto prej 15,1-odstoten. Premije so se povečale na vseh treh delih zavarovalne dejavnosti: najvišjo rast, 2,8-odstotno, so zabeležili pri življenjskih in pokojninskih zavarovanjih, premoženjska zavarovanja brez zdravstva pa so zabeležila 1,4-odstotno rast, so danes sporočili iz zavarovalnice.

Pri izplačanih škodah so najbolj narasle škode zavarovanja požara in elementarnih nesreč (za 25 odstotkov), splošnega zavarovanja odgovornosti (za 19 odstotkov) in zavarovanja pomoči (za devet odstotkov). Skupni obračunani kosmati zneski škod so se tako povečali za 2,8-odstotka.

Na trgih v tujini je zavarovalnica preko zagrebške podružnice vstopila na hrvaški trg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in nadaljevala uspešno prodajo premoženjskih in življenjskih zavarovanj. Še posebej izstopajo dobri prodajni rezultati na področju avtomobilskih zavarovanj, kjer so v neposredni prodaji v letu poslovanja presegli milijon evrov zbrane premije.

Skupina Adriatic Slovenica, ki ima 1076 zaposlenih, je v letu 2017 upravljala s 640,7 milijona evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj), leto pa je končala s stabilno bonitetno oceno BBB-.

"Ohranili smo dobro in stabilno bonitetno oceno. Z novo poslovno strategijo skupine AS smo naredili pomembne korake v nadaljnjem razvoju in organizaciji zavarovalnice, ki bodo v spodbudo razvoju zavarovalnih in asistenčnih storitev za naše stranke. Z nakupom družbe KD Skladi pred dvema letoma v skupini AS ponujamo poleg celovite zavarovalne zaščite tudi upravljanje premoženja, ki ga izvajajo najboljši upravljavci v Sloveniji," je ob objavi poslovanja dejal Škof.

Temeljni cilj družbe za letos je doseganje ustrezne višine dobička in ustrezno obvladovanje tveganj. Po načrtih naj bi bil dobiček iz poslovanja takšen, da bo omogočal izplačilo dividend lastnikom družbe. Na področju upravljanja s kapitalom pa si bo družba prizadevala za ohranitev oz. nadaljnje izboljšanje kapitalske ustreznosti. Cilj je tudi ohranitev obstoječe bonitetne ocene finančne moči zavarovalnice BBB-. Zbrali naj bi preko 304 milijone evrov bruto premij.