c S
Ministrstvo za okolje popravilo informacijo o razpisu za nevladne organizacije 21.03.2018 07:30 Ljubljana, 20. marca (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes popravilo 9. marca objavljeno informacijo o javnem razpisu za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora. Pravilno je, da se sofinancirani projekti ne smejo začeti pred julijem letos, ne da se morajo pred julijem letos.

Na ministrstvu za okolje so 9. marca v sporočilu za javnost pomotoma zapisali, da se morajo projekti z razpisa pričeti pred julijem 2018. Danes pa so sporočili, da je pravilna informacija, da se projekti ne smejo pričeti pred julijem 2018.

Gre sicer za razpis za leti 2018 in 2019. Na voljo je okvirno 427.000 evrov, na vloge pa bodo na ministrstvu čakali do 6. aprila.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer gre pri okolju predvsem za ukrepe v povezavi s podnebnimi spremembami, prehodom v krožno gospodarstvo, preprečevanjem odpadkov ter vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, pri naravi za ukrepe v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, genskimi viri, krajino in podzemnimi jamami, pri prostoru pa je poudarek na vključevanju javnosti v procese odločanja o urejanju prostora ter na urejanju prostorske problematike v romskih naseljih.