c S
Izbrali idejno rešitev za dvigalo na Markovcu 20.03.2018 14:49 Koper, 20. marca (STA) - Na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za vzpostavitev vertikalne mobilne povezave med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem je strokovno komisijo najbolj prepričal elaborat tandema arhitektov Massimiliana Fuksasa iz Rima in slovenskega arhitekta Sandija Pirša.

Izbrana rešitev predvideva umestitev vertikalno vzpenjajoče se dvojne krožne spirale, ki bi hkrati predstavljala nov simbolni element mesta, so sporočili iz koprske občine.

Predlagana rešitev je po mnenju strokovne ocenjevalne komisije, ki ji je predsedoval arhitekt Vilijem Šantavec, oblikovno prepoznavna in bi tvorila nov simbolni element mesta. Zmagovalna rešitev je poleg tega komisijo prepričala tudi zaradi veliko podrobnosti, ki so jih namenili sami rešitvi, obliki, konstrukciji in funkcionalnosti posameznih področij.

Stolp oz. vertikala z dvema krožnima spiralama ima po besedah Sandija Pirša še globlji, simbolni pomeni. Spirali namreč predstavljata prepletajoči se naciji, kulturi, ki na tem območju sobivata in se dopolnjujeta na vseh področjih.

Stolpnica Capo Grande bi lahko v prvi fazi dosegla višino do 80 metrov, v naslednji fazi pa bi jo nadgradili do višine 111 metrov, so namreč simbolno poimenovali tudi stolpnica miru. Vanjo bi umestili dve oz. tri moderna in nekoliko nevsakdanja panoramska dvigala, ki bi bila nagnjena pod določenim kotom in bi poleg rešitve za premostitev višinske razlike med obalnim delom in Markovcem bila atraktivna tudi z vidika turistične ponudbe.

K sodelovanju nameravajo povabiti enega vodilnih proizvajalcev naprednih in sofisticiranih dvigal na svetu, Maspero Elevatori. V spodnjem delu vertikale pa bi svoj prostor našle tudi športno rekreacijske vsebine, kot sta spiralni zaprti adrenalinski tobogan in umetna plezalna stena, razmišljajo pa tudi o možnostih umestitve t.i. zip lina.

Nove vsebine bi dobile tudi površine ob vznožju stolpa, kjer bi uredili park, postavili igrala, tlakovce in sodobno urbano opremo, javne sanitarije, kiosk in gostinsko ponudbo, del površin pa bi bil namenjen tudi športno rekreacijskim vsebinam, predvsem vodnim športom. Ob obali, kjer bi uredili tudi plažo sta avtorja predvidela še ureditev pomola, ki omogoča vzpostavitev ladijske povezave. V okviru nove ureditve bi postavili tudi kolesarnice in stolp smiselno navezali na obstoječo kolesarsko infrastrukturo.

Nove vsebine bodo zaživele tudi na območju današnjega spominskega parka ob osnovni šoli Antona Ukmarja, kjer nameravajo urediti večnamensko ploščad, so Pirševe načrte povzeli na občini. Na tem delu je sicer predviden tudi večnamenski objekt z razglediščem, gostinskim lokalom in restavracijo v prvem nadstropju ter promocijskim prodajnim mestom in vstopno-izstopno točko na dvigalo v pritličju. Vertikala s panoramskimi dvigali in razgledna ploščad bi povezoval 100 metrov dolg stekleni most modernega dizajna.

V okviru natečaja sta avtorja predvidela tudi mobilnostne rešitve za območje od ulice Vena Pilona do Kvedrove ulice na vrhu Markovega hriba, in sicer z od motornega prometa ločeno izvennivojsko potjo, namenjeno pešcem in kolesarjem, ter več različnimi dvigali in mostovi, ki bi bistveno olajšali premostitev višinske razlike.

Kot so napovedali na občini, bi gradbeno dovoljenje lahko pridobili do septembra, kar je tudi eden od pogojev, da je lahko občina s projektom kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz naslova celostnih teritorialnih naložb.