c S
Nekateri poslanci bi še dopolnili predlog zakona o nepremičninskem posredovanju 20.03.2018 14:48 Ljubljana, 20. marca (STA) - Čeprav so ga z dopolnili v dosedanjem postopku DZ že v določeni meri spremenili, bi nekateri poslanci želeli z amandmaji še izboljšati predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju, o katerem bodo glasovali danes. Sicer gre pričakovati, da bo DZ zakon, ki naj bi izboljšal varovanje interesa potrošnikov, tudi brez tega potrdil.

Državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak je poudarila, da je namen novega zakona povečati varovanje interesa potrošnikov in zagotoviti pravno varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb. V predlogu zakona je med drugim določena omejitev plačila za posredovanje v višini štirih odstotkov od vrednosti nepremičnine pri poslih s fizičnimi osebami. Kot pomembno je izpostavila tudi določbo, ki na novo ureja ekskluzivno pogodbo, s katero se naročnik zaveže, da z drugimi posredniki za isto nepremičnino ne bo sklepal posredniških pogodb.

Predlog zakona določa tudi nov postopek pridobitve in prenehanja veljavnosti dovoljenja za nepremičninskega posrednika, stvarna pristojnost za izdajanje in odvzem dovoljenj nepremičninskih posrednikov pa je z ministrstva prenesena na upravne enote. Predlog zakona tudi ukinja obvezno dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov.

Nepremičninska družba bi morala ob tem pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in naročnika in tretjo osebo tudi pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma druge stvarne napake nepremičnine. V nasprotnem primeru bi bila odgovorna za nastalo škodo iz tega naslova.

V SMC po besedah Igorja Zorčiča ocenjujejo, da so novosti usmerjene predvsem v korist potrošnikov in izboljšujejo njihov položaj, zato nameravajo zakon podpreti. Da bodo večinsko zakon podprli, je v imenu DeSUS napovedal tudi Ivan Hršak.

Franc Trček je medtem v imenu poslanske skupine Levica navedbe, da je namen zakona zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov, označil za "debelo laž". "Več kot očitno gre za deregulacijo nepremičninskega posredovanja, ki varstvo potrošnikov v veliki večini primerov poslabšuje," je opozoril. Z amandmaji so uspeli že na odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predlog izboljšali, a vendarle je Levica svojo končno podporo vezala na sprejetje nekaterih dodatnih amandmajev, o katerih bo DZ odločal danes.

Danijel Krivec pa je v imenu SDS ocenil, da gre za enega od zakonov, ki jih v tem trenutku ni bilo potrebno spreminjati, saj večjih težav tudi po oceni Zveze potrošnikov Slovenije ni bilo. Je pa ocenil, da je po sprejetih amandmajih zakon vendarle oblikovan tako, da rešuje določeno problematiko. Tudi v SDS so podporo zakonu vezali na morebitna danes potrjena dopolnila.

V NSi vztrajajo pri svojem dopolnilu, ki se nanaša na predlagano rešitev v zakonu, v skladu s katero sme nepremičninska družba dodatno zaračunati morebitne dodatne stroške, ki jih ima v zvezi s posredovanjem nepremičnin, vendar ne smejo biti višji od 150 evrov. Ker lahko ob posredovanju nastanejo dejanski stroški, ki so višji od 150 evrov (npr. če prodajalec prek posrednika v Mariboru prodaja vikend na morju in mora posrednik potencialne kupce peljati na oglede), je to določilo po oceni NSi v neskladju z obligacijskim zakonikom in bi ga bilo treba črtati.