c S
Februarja za dobro petino manj gradbenih dovoljenj kot januarja 20.03.2018 11:36 Ljubljana, 20. marca (STA) - Februarja je bilo izdanih 398 dovoljenj za gradnjo stavb, kar je 23 odstotkov manj kot januarja. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 28 odstotkov manj, za nestanovanjske stavbe pa 19 odstotkov manj, kažejo podatki Sursa. S februarskimi gradbenimi dovoljenji je bila predvidena gradnja 183 stanovanj, skoraj 100 manj kot z januarskimi.

Celotna površina vseh v februarju načrtovanih stavb naj bi merila 81.146 kvadratnih metrov, kar je za 55 odstotkov manj od površine stavb, načrtovanih v januarju. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 35 odstotkov, površina nestanovanjskih stavb pa za 65 odstotkov, kažejo podatki Statističnega urada (Surs).

Od izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo februarja 98 odstotkov izdanih za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti.

Medletno je bilo število gradbenih dovoljenj za novogradnje za dva odstotka nižje kot februarja 2017, površina predvidenih novih gradenj pa je bila manjša za 16 odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe je bila februarja predvidena gradnja 183 stanovanj, to je skoraj 100 stanovanj manj kot v januarju. Od vseh v februarju 2018 predvidenih stanovanj jih je 19 načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, dve stanovanji sta načrtovani v nestanovanjskih stavbah, vsa preostala pa v enostanovanjskih stavbah.

Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 164 kvadratnih metrov, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 72 kvadratnih metrov.

Kot še ugotavlja Surs, je bilo z izdajo gradbenih dovoljenj februarja predvidenih 38 odstotkov manj gradenj novih stanovanj kot v januarju in osem odstotkov več kot v februarju lani. Njihova površina naj bi bila 31 odstotkov manjša kot v januarju in 20 odstotkov večja kot v lanskem februarju.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi februarja, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 39 oz. 21 odstotkov vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili tokrat gorenjska (27 stanovanj) in savinjska statistična regija (24 stanovanj). V drugih regijah je načrtovanih manj stanovanj; najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, kjer je načrtovano eno stanovanje.