c S
Potrošniki marca še nekoliko manj optimistični 20.03.2018 11:35 Ljubljana, 20. marca (STA) - Po februarskem znižanju je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov nadaljevala pot navzdol tudi marca. Kljub znižanju že drugi mesec zapored pa še vedno ostaja na visoki ravni, ugotavljajo statistiki. Vrednost kazalnika je bila namreč marca za sedem točk višja kot marca lani in tudi za 19 točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednost kazalnika se je znižala zaradi nekoliko bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za dve točki) ter glede gospodarskega stanja v državi in glede možnosti za varčevanje (vsako za po eno točko). Pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu se na mesečni ravni ni spremenilo.

Med drugimi kazalniki se je najbolj poslabšalo mnenje potrošnikov glede gibanja cen v zadnjih 12 mesecih (za štiri točke) in glede gospodarskega stanja v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih (za tri točke).

Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil posledica bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o številu brezposelnih ter o gospodarskem stanju v državi (za po devet točk), kot tudi glede varčevanja (za osem točk) in o finančnem stanju gospodinjstva (za štiri točke).

Tudi na drugih področjih so bili potrošniki bolj optimistični kot marca lani. Izjema je bilo njihovo mnenje o cenah, za katere so v večji meri kot lani menili, da rastejo in da bodo rasle tudi v prihodnjih 12 mesecih. Glede na marec 2017 se je najbolj izboljšalo mnenje potrošnikov o gospodarskem stanju v zadnjih 12 mesecih (za 18 točk) in o primernosti trenutnega gospodarskega stanja za varčevanje (za 16 točk).