c S
Skupina Salus lani povečala prihodke in dobiček 20.03.2018 10:53 Ljubljana, 20. marca (STA) - Skupina Salus je lani ustvarila 232,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 5,7 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 14,3 odstotka na 3,9 milijona evrov. Uprava poslovanje ocenjuje kot uspešno ter skupščini družbe Salus, sklicani za 20. aprila, predlaga dividendo v višini 35 evrov na delnico.

Največja družba v skupini, Salus Veletrgovina je lani ustvarila 231,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje ali 6,8 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 21 odstotkov na 3,7 milijona evrov, je Salus danes sporočil prek spletne strani Ljubljanske borze.

Lani so v Salusu zaznali več povpraševanja po dražjih zdravilih, a se število prodanih izdelkov na farmacevtskem trgu ni bistveno spreminjalo. Do izboljšanja je prišlo na področju likvidnosti bolnišnic, ki so ob koncu leta na podlagi interventnega zakona za sanacijo bolnišnic prejele izdatna denarna sredstva in posledično precej zmanjšale zamude plačil tudi do skupine, so navedli.

Trg zdravil, zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil, na katerem skupina pretežno posluje, je lani dosegel nekaj več kot štiriodstotno rast. V tem obdobju je skupina v Sloveniji prodala za 709 milijonov evrov zdravil, zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil.

Glede na prodane količine je skupina na tem trgu prodala nekoliko manj škatel zdravil, zdravil brez recepta in prehranskih dopolnil. Vzrok, da trg raste vrednostno in pada količinsko, je posledica tega, da se v strukturi prodanih zdravil na slovenskem trgu povečuje delež relativno dražjih zdravil, so pojasnili.

Vrednost vseh prodanih zdravil lekarnam je lani znašala 550,3 milijona evrov, kar predstavlja nekaj več kot petodstotno rast. Pri tem je bila prodana količina zdravil malenkost večja. Vrednost vseh prodanih zdravil bolnicam je znašala 149,8 milijona evrov ali skoraj štiri odstotke več kot predlani. Prodana količina zdravil je bila manjša za nekaj več kot štiri odstotke.

Družba Salus - ki je obvladujoča družba, s skupini pa so še Salus Veletrgovina, Carso, Nensi, Medika Internacional, Carso Internacional Skopje in Carso Cro Zagreb - je lani ustvarila 527.555 evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je devet odstotkov manj kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 2,4 odstotka na 3,1 milijona evrov.

Družba Salus izvaja postopek načrtovanega prevzema družbe Sanolabor. Sklenitev prodajne pogodbe je odvisna od rezultatov skrbnega pregleda ter soglasja skupščine družbe Salus k transakciji. Družba Salus namerava kupnino za morebitni nakup financirati s kombinacijo lastnih virov in dolžniškega kapitala ter alternativno, največ do 20 odstotkov kupnine, z novo izdajo delnic družbe.

Uprava družbe delničarjem Salusa predlaga, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 38,6 milijona evrov za dividende nameni 3,5 milijona evrov. S tem bi dividenda na navadno kosovno delnico znašala 35 evrov, pri čemer je že upoštevana vmesna dividenda v višini 15 evrov, ki so jo izplačali v začetku letošnjega leta.

Skupščina bo med drugim odločala še o novih članih nadzornega sveta kot predstavnikov delavcev. Za štiriletno mandatno obdobje so na to mesto predlagani Boris Šefman, Bogomir Kos in Peter Jenčič, izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.