c S
DZ o igrah na srečo in nepremičninskem posredovanju 20.03.2018 11:38 Ljubljana, 20. marca (STA) - DZ bo imel danes poleg seznanitve z odstopom predsednika vlade na dnevnem redu med drugim predlog novele zakona o igrah na srečo, ki bi spremenil ureditev glede prirejanja športnih stav, ter predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju, ki bi med drugim odpravil omejitev provizije za posredovanje v poslih med pravnimi osebami.

Predlog novele zakona o igrah na srečo, ki ga je vložil poslanec SMC Branko Zorman, predvideva sprostitev trga športnih stav, ki jih v Sloveniji sedaj prireja Športna loterija. Z vstopom tujih ponudnikov bi tudi ti plačevali koncesijske dajatve, s čimer bi zagotovili več denarja za šport ter za invalidske in humanitarne organizacije, hkrati pa omejili nenadzorovano igranje slovenskih igralcev pri tujih prirediteljih v tujini, je ob obravnavi na odboru DZ dejal Zorman.

Vlada predloga ni podprla, ker da ne naslavlja celovite usklajenosti področja iger na srečo s pravnim redom EU, ne odpravlja omejitve pri pridobitvi lastniških deležev koncesionarjev in ne odpravlja nekaterih administrativnih ovir.

Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju bi ohranil omejitev provizije za posredovanje pri poslih nakupa in prodaje, vrednimi nad 10.000 evrov, s fizičnimi osebami pri štirih odstotkih vrednosti. Odpravil pa bi omejitev glede višine provizije za kupoprodajne posle med pravnimi osebami. Plačilo za posredovanje pri najemnih poslih bo po dopolnilu, sprejetem na matičnem odboru DZ, omejeno na eno mesečno najemnino.

Novi zakon bo po predlogu med drugim tudi določal pogoje za nepremičninske družbe in za nepremičninske posrednike. Za izdajo in odvzem dovoljenja za posrednike bodo pristojne upravne enote, ne več ministrstvo, pristojno za prostor.

Za današnji del seje DZ je na dnevnem redu tudi predlog novele stanovanjskega zakona, s katerim so želeli v Levici občinam omogočiti omejitev višine tržnih najemnin, a je odbor DZ sklenil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, vladni predlog novele zakona o davku na tonažo, s katerim bi podaljšali shemo državne pomoči za ladjarje prek davka od dohodkov pravnih oseb, ter vladni predlog zakona o nevladnih organizacijah, s katerim naj bi okrepili področje nevladnega sektorja.