c S
Na kratko iz gospodarstva 19.03.2018 17:08 Ljubljana, 19. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničar družbe Lek, to je Novartis, je na današnji skupščini družbe med drugim iz nadzornega sveta družbe odpoklical Miguela Pagana Fernandeza in namesto njega vanj z 20. marcem za štiriletni mandat imenoval Andreasa Michaela Brutscha, ter se seznanil s prenehanjem mandata nadzornika Richarda Davida Francisa, poteče mu s 30. majem, in mu z 31. majem podelil nov štiriletni mandat, izhaja iz zapisnika skupščine Leka, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Žičnice Vogel so za 20. aprila sklicale skupščino delničarjev, na kateri bodo odločali o izključitvi manjšinskih delničarjev, izhaja iz današnje objave na Ajpesu. To predlaga glavni delničar, podjetje RRC Računalniške storitve avstralskega poslovneža slovenskih korenin Anthonyja Tomažina. Ta ima v lasti 945.157 delnic oz. 98,29-odstotni delež Žičnic Vogel. Družba RRC Računalniške storitve za vsako preneseno delnico ponuja 1,98 evra odpravnine, kolikor je znašala tudi cena v lanski prevzemni ponudbi.

Okrožno sodišče v Ljubljani je 15. marca končalo stečajni postopek podjetja Gradis-Energoplan (Grep) brez razdelitve upnikom. Na sklep o vpisu v register je v osmih dneh še možna pritožba, izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa. Edino premoženje družbe v stečaju je bil nedokončan trgovski del v športnem parku Stožice v Ljubljani. Po neuspešnih prodajah v stečaju je družba Rastoder, ki je imela na premoženju ločitveno pravico na prvem mestu, potem ko je od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) kupila za 84 milijonov evrov terjatev do Grepa, prevzela nepremičnine kot neunovčljivo premoženje.

Okrožno sodišče v Novi Gorici je 14. marca končalo stečajni postopek podjetja Alpski turistični center (ATC) Kanin. Stečajni postopek nad družbo ATC Kanin je stekel 26. junija 2013, na sklep sodišča o končanju stečaja v sodni register pa je v osmih dneh še možna pritožba, izhaja iz današnje objave na Ajpesu.

Družba KS Naložbe je v obdobju od 12. marca do danes na Ljubljanski borzi odkupila 709 lastnih delnic z oznako KSFR v skupni vrednosti 545,93 evra. Na neorganiziranem trgu je poleg tega danes odkupila skupno 8835 lastnih delnic z enako oznako v skupni vrednosti 6802,95 evra. Družba ima tako zdaj 15.808 lastnih delnic oz. 0,40 odstotka vseh izdanih delnic, so na spletni strani Ljubljanske borze objavile KS Naložbe.