c S
Poročila institucij ne potrjujejo ugotovitev nadzornega odbora slovenjgraške občine 19.03.2018 15:05 Slovenj Gradec, 19. marca (STA) - Medtem ko je nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec ocenil, da je občina v postopku prodaje parkirišča županovemu svetovalci Boštjanu Temnikerju kršila zakonodajo, pa KPK in pristojni inšpektor kršitev ne ugotavljata. O ugotovitvah bo v sredo razpravljal mestni svet, župan Andrej Čas pa pričakuje, da bo Temniker "razmislil o novih potezah".

V Slovenj Gradcu je v jeseni odmevala prodaja občinskega parkirišča podjetju Psilos, ki je v lasti županovega svetovalca Boštjana Temnikerja. Na dogajanje je javnost in mestne svetnike opozoril domnevno opeharjen občan, ki je sam na občini prvi izrazil namero, da odkupi parkirišče.

Zaradi dogajanja je septembra lani mestni svet naložil nadzornemu odboru občine, da opravi pregled vseh projektov, pri katerih je v tem mandatu sodeloval svetovalec Temniker, občina pa je za mnenje zaprosila tudi protikorupcijsko komisijo. Po prejetih prvih ugotovitvah nadzornega odbora, ki je ocenil, da je občina v postopku prodaje občinskega parkirišča kršila določbe zakona o upravnem postopku, pa je občina letos izdelavo mnenja naročila tudi pri strokovni službi Združenja mestnih občin Slovenije.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA pojasnili, da je komisija zadevo obravnavala in postopek ustavila, ker glede na zbrane podatke "ni bilo mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije". Je pa zaradi sumov drugih nepravilnosti zadevo odstopila drugim organom, med drugim upravni inšpekciji.

A tudi na inšpektoratu za javni sektor so ugotovili, da niso podani pogoji za uvedbo inšpekcijskega postopka s strani upravne inšpekcije, zato inšpekcijskega postopka tudi niso uvedli, so pojasnili za STA. Ob tem pojasnjujejo, da v konkretnem primeru ne gre za postopanje po upravnem postopku, ampak za razpolaganje s stvarnim premoženjem občine. Da občina ni kršila zakona o upravnem postopku, je ocenila tudi omenjena strokovna služba Združenja mestnih občin Slovenije.

Župan Čas na današnji novinarski konferenci poročil ni želel komentirati, ker da je to naloga mestnega sveta, ki ima poročila nadzornega odbora skupaj z vsemi odzivnimi poročili na dnevnem redu sredine seje. Je pa na vprašanja novinarjev odgovoril, da po prejetih vseh poročilih pričakuje, da bo Temniker "razmislil o novih potezah".

Čas je sicer septembra lani dejal, da je izgubil zaupanje v svojega svetovalca, in kasneje sporočil, da sta se dogovorila, da Temniker zapusti mesto njegovega svetovalca. A se to ni zgodilo, saj je Temniker želel, da se postopki pri različnih institucijah nadzora, ki so takrat že stekli, končajo.

Občinska uprava je vmes situacijo skušala rešiti tudi s predlogom mestnim svetnikom, da bi spremenili občinski odlok na način, da bi ukinili mesto županovega svetovalca. A mestni svetniki predloga niso podprli, tako da je Temniker ostal na delovnem mestu svetovalca župana.

Je pa župan Čas danes še povedal, da so po dogajanju na občini uvedli dodatne ukrepe v smislu izboljšanja kakovosti delovanja pri ravnanju z vlogami in dopisi strank, saj je med drugim upravna inšpekcija ugotovila manjše nepravilnosti glede na določila uredbe o upravnem postopku.