c S
V Občini Trebnje ukrepi za čistejšo Temenico 19.03.2018 12:50 Trebnje, 19. marca (STA) - Občina Trebnje je danes podpisala nekaj več kot 134.000 evrov vredno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt omejitve količine odplak, ki se zlivajo v rečico Temenica. Gre za nekaj manj kot 3,9 milijona evrov vredno širitev in modernizacijo skoraj 21 kilometrov zastarelega trebanjskega kanalizacijskega sistema.

Trebanjski župan Alojzij Kastelic je na današnji novinarski konferenci ob podpisu pogodbe povedal, da naj bi občina, ki naložbeni denar pričakuje iz dogovora o razvoju regij, celotno naložbo pokrila z nekaj več kot 2,11 milijona evrov lastnega denarja in z nekaj več kot 1,33 milijona evrov evropske ter nekaj več kot 440.000 evrov državne denarne podpore.

Izvajalski razpis za prenovo in nadgradnjo več kot 50 let starega in zastarelega trebanjskega kanalizacijskega sistema, ki se ponekod že poseda, nameravajo objaviti v začetku prihodnjega leta. Končanje gradbenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja načrtujejo leta 2021.

Glede projekta širitve in modernizacije trebanjskega kanalizacijskega sistema je navedel, da v njegovem prvem sklopu načrtujejo nadgradnjo trebanjske osrednje čistilne naprave z 8000 na 12.000 populacijskih enot.

Hkrati bodo gradili novo fekalno kanalizacijo za pozidana območja znotraj naselitvenega območja z obremenitvijo nad 2000 populacijskih enot v Dolenjem Medvedjem selu in Odrgi ter izvedli modernizacijo in ločevalno nadgradnjo v glavnini mešanih kanalov s fekalijami in padavinsko vodo v središču Trebnjega.

V okviru drugega projektnega sklopa bodo zgradili fekalno kanalizacijo za pozidana območja z enako obremenitvijo 2000 populacijskih enot v vaseh Pekel, Gorenje Medvedje selo in Dolenji Podboršt.

Z omenjeno naložbo želijo omejiti stekanje mešanih fekalnih in meteornih voda v kraško ponikalnico Temenica, ki sicer spada v območje Natura 2000, in v območju te naložbe ter širše zaščiti podtalnico, je še dejal Kastelic.

Omenjeno projektno dokumentacijo bo izdelalo mariborsko podjetje Institut za ekološki inženiring.