c S
Januarja rast tujih in domačih naložb 19.03.2018 11:27 Ljubljana, 19. marca (STA) - V Sloveniji je bilo januarja več tujih neposrednih naložb in tudi več domačih naložb v tujini. Tuje neposredne naložbe v državi so se povečale za 98 milijonov evrov, domače neposredne naložbe v tujini pa za 26 milijonov evrov, izhaja iz najnovejše publikacije Banke Slovenije o ekonomskih odnosih s tujino.

Neposredne naložbe (domače naložbe v tujini minus tuje naložbe v Sloveniji) so januarja izkazale 72,1 milijona evrov neto priliva, v zadnjih 12 mesecih pa 644 milijonov evrov neto priliva.

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se januarja povečale za 98 milijonov evrov, v zadnjih 12 mesecih pa za 630 milijonov evrov. Večina povečanja v tem obdobju je bila v obliki lastniškega kapitala in reinvestiranih dobičkov (343 in 495 milijonov evrov), medtem ko se je neto dolg do tujih lastnikov znižal za 208 milijonov evrov.

Domače neposredne naložbe v tujini so se medtem januarja povečale za 26 milijonov evrov, v zadnjih 12 mesecih pa so se skupno zmanjšale za 13 milijonov evrov. Pri tem se je lastniški kapital povečal za 90 milijonov evrov, k zmanjšanju pa so prispevali negativni reinvestirani dobički (-48 milijonov evrov) in zmanjšanje neto financiranja tujih povezanih družb za 55 milijonov evrov.

Bruto dolg do tujine je januarja dosegel 42,5 milijarde evrov, kar je 1,9 milijarde evrov manj kot januarja 2017. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (0,9 milijarde evrov), sledijo ostali sektorji (0,7 milijarde evrov) ter banke (0,3 milijarde evrov) in centralna banka (0,3 milijarde evrov).

V strukturi bruto zunanjega dolga je prevladoval državni sektor s 53-odstotnim deležem celotnega dolga, z 38 odstotki so mu sledili ostali sektorji, medtem ko je delež bank dosegel devet odstotkov.

Bruto terjatve do tujine so se januarja medtem ustavile pri 33,5 milijarde evrov, kar je 0,2 milijarde evrov več kot pred enim letom.

Neto zunanjega dolga (obveznosti minus terjatve) je bilo januarja za devet milijard evrov in se je glede na leto prej znižal za 2,1 milijarde evrov. Januarja je bila do tujine neto zadolžena zgolj država (18,2 milijarde evrov), vsi ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine.

Januarja je saldo blagovne menjave izkazoval 38 milijonov evrov presežka, kar je 49 milijonov evrov manj kot januarja 2017. Lani je bilo sicer presežka blagovne menjave za 1,562 milijarde evrov in je bil za 25 milijonov evrov višji kot leta 2016. Izvoz se je medletno povečal za 13,7 odstotka, uvoz pa za 14,5 odstotka, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106-odstotna.

Saldo finančnega računa je bil januarja v presežku (0,3 milijarde evrov), prav tako tudi v zadnjih 12 mesecih (1,6 milijarde evrov), kar predstavlja obseg neto financiranje tujine. Banka Slovenije pri tem izpostavlja izdano 10-letno državno obveznico (1,5 milijarde evrov).