c S
Kongresni gost v Ljubljani porabi skoraj 500 evrov dnevno 19.03.2018 10:25 Ljubljana, 19. marca (STA) - Kongresni gost v Ljubljani v času tridnevnega kongresa v povprečju dnevno porabi 494 evrov, kar je več kot trikratnik dnevne potrošnje prostočasnega gosta. Kongresni gosti ob tem Ljubljano zaznavajo zelo pozitivno, saj bi se v prestolnico vrnilo 97 odstotkov vprašanih, kaže raziskava, ki jo je naročil Turizem Ljubljana.

Kongresni turisti so visoko izobraženi posamezniki, v raziskavi Turizma Ljubljana jih je imelo 86 odstotkov dokončan magisterij ali doktorat znanosti. Dobra polovica vprašanih, 56 odstotkov, je pripadala srednji generaciji med 30 in 49 let, 65 odstotkov vprašanih pa je bila zaposlena v javnem sektorju.

Raziskavo so izvedli lanskega septembra med udeleženci štirih kongresov. Pokazala je, da je 81 odstotkov kongresnih udeležencev v Ljubljano prišlo z letalskim prevozom. Delež udeležencev, ki uporabljajo druge oblike javnega prevoza (vlak in avtobus), je nizek in znaša osem odstotkov, z avtom pa se jih pripelje 13 odstotkov.

73 odstotkov udeležencev ustvari v času kongresa od dve do štiri nočitve, povprečna dolžina bivanja vseh anketiranih kongresnih gostov je bila 3,97 dneva, so sporočili s Turizma Ljubljana. 69 odstotkov kongresnih gostov je bilo v času trajanja kongresa nastanjenih v hotelih, 13 odstotkov je izbralo namestitvene strukture preko platforme Airbnb. Raziskovalci so ob tem poudarili, da so bile v času anketiranja hotelske in druge namestitve v Ljubljani nadpovprečno zasedene, in sicer med 90- in 98-odstotno.

Med tridnevnim mednarodnim dogodkom v Ljubljani kongresni gost v povprečju potroši 1482 evrov. 73 odstotkov vseh stroškov predstavljajo kotizacija, nočitve in prevoz do destinacije. Ti stroški so po mnenju anketirancev v Ljubljani primerljivi ali celo nekoliko višji kot v ostalih destinacijah, kjer se udeležujejo kongresov.

Povprečna dnevna potrošnja kongresnih gostov v primeru tridnevnega kongresa znaša 494 evrov, kar je 3,7-kratnik porabe običajnih turistov.

51 odstotkov anketiranih kongresnih gostov se udeleži enega do dveh mednarodnih dogodkov na leto. Ključni dejavniki, ki vplivajo na odločitev o udeležbi na dogodku, so za 85 odstotkov udeležencev priložnost za izobraževanje, za 84 odstotkov priložnost za mreženje, za 61 odstotkov dostopnost, za 50 odstotkov pa varnost destinacije. Tretjina kongresnih gostov bivanje na destinaciji podaljša, največkrat za dan ali dva.

Raziskava kaže še, da bi se 97 odstotkov udeležencev v Ljubljano ponovno vrnilo in se zanima za dogodke v regiji. 94 odstotkov anketirancev, ki so se udeležili kongresa v Ljubljani, meni, da je slednji dosegel ali presegel pričakovanja. Najbolje ocenjeni elementi kongresne ponudbe Ljubljane so bili občutek varnosti, prijaznost in gostoljubnost ljudi, čistoča in urejenost mesta ter kongresno osebje. Sledijo namestitev, lokalna kulinarika, dostopnost destinacije ter razmerje med kakovostjo in ceno, nakupovanja in ponudba zabave.

Raziskavo je po metodi osebnega anketiranja izvedlo podjetje Toleranca Marketing v septembru 2017. V vzorec sta bili zajeti 302 osebi iz 67 držav. Šlo je za udeležence štirih mednarodnih strokovnih kongresov: kongresa evropskega združenja za vedenjsko in kognitivno terapijo, svetovnega kongresa odprtih izobraževalnih virov, konference Lux Europa s področja osvetljevanja in kongresa na področju novosti in izobraževanja o ultrazvoku Euroson.