c S
Objavljen razpis za sofinanciranje gasilske opreme 17.03.2018 08:45 Ljubljana, 16. marca (STA) - Ministrstvo za obrambo je v današnjem uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme, nabavljene med 1. majem 2017 in 30. aprilom 2018. Vrednost razpisa, na katerem lahko sodelujejo gasilska društva ali pristojna gasilska zveza, znaša 1,7 milijona evrov, rok za oddajo prijave pa je 7. maj.

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih med 1. majem 2017 in 30. aprilom 2018. Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.

Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, znaša 1,7 milijona evrov, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa. Minimalni znesek sofinanciranja za izplačilo je 50 evrov.

Prijavitelji morajo vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu Vulkan ter natisnjeno z vsemi prilogami poslati na naslov uprave za zaščito in reševanje. Rok za oddajo prijave je 7. maj.

Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, ki sta jo imenovala izvajalec razpisa in Gasilska zveza Slovenije. Komisija bo z odpiranjem vlog začela 8. maja. Odpiranje vlog ne bo javno.