c S
Finančno ministrstvo išče direktorja agencije za zavarovalni nadzor 17.03.2018 08:45 Ljubljana, 16. marca (STA) - Ministrstvo za finance z javnim natečajem išče direktorja Agencije za zavarovalni nadzor. Kandidati morajo imeti med drugim najmanj 10 let delovnih izkušenj in biti priznani strokovnjaki s področja financ ali gospodarskega prava. Zadnji dan za prijavo na razpis je 3. april.

Nekdanji direktor agencije Sergej Simoniti je konec lanskega leta zahteval predčasno razrešitev s položaja direktorja, za vršilca dolžnosti direktorja agencije pa je bil decembra začasno za šest mesecev imenovan Gorazd Čibej. Simoniti, ki je bil sicer na čelu agencije od 1. januarja 2012, je z novim letom zasedel mesto predsednika uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice.

Funkcija oz. položaj direktorja agencije ni združljiva s funkcijo oz. položajem člana organa vodenja ali nadzora zavarovalnice ali z drugo funkcijo v zavarovalnici, za opravljanje katere je po tem ali drugem zakonu treba pridobiti dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor, je razvidno iz razpisa, objavljenega na spletnih straneh ministrstva za javno upravo.

Prav tako funkcija ni združljiva s položajem ali delom v političnih strank, z lastništvom delnic zavarovalnice ter z opravljanjem drugega dela ali dejavnosti, ki bi lahko vplivala na njeno neodvisnost.

Direktorja Agencije za zavarovalni nadzor po izvedenem javnem natečaju imenuje in razrešuje DZ na predlog vlade. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja, še izhaja iz razpisa.