c S
Slovensko-hrvaški projekt pametnih omrežij naletel na nasprotovanje lokalne skupnosti 19.03.2018 07:27 Ljubljana, 18. marca (STA) - Slovensko-hrvaški projekt pametnih omrežij Sincro.grid, namenjen učinkovitejši rabi obstoječega prenosnega omrežja, po izdelanih študijah prehaja v naslednjo fazo z objavo prvih javnih razpisov. Ob tem pa so na Elesu naleteli na nasprotovanje Občine Dol pri Ljubljani, čeprav poudarjajo, da gre le za nadgradnjo že obstoječih energetskih objektov.

Projekt, pri katerem poleg Elesa sodelujejo še hrvaški sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Hops ter sistemska operaterja distribucijskega omrežja obeh držav, SODO in Hep ODS, je od podpisa pogodbe iz lanskega maja v fazi implementacije.

"Izdelane oz. v izdelavi so ustrezne študije, ki bodo služile za tehnološko ter s stališča vplivov na okolje optimalno in najustreznejšo realizacijo projekta," so za STA pojasnili na Elesu. Poleg tega trenutno poteka izdelava projektne in razpisne dokumentacije, objavljeni so prvi javni razpisi, predvidoma v prvi polovici 2018 bodo objavljeni vsi.

V okviru projekta bo Eles obstoječo infrastrukturo na razdelilno-transformatorski postaji Divača nadgradil z novim transformatorjem, kar bo povečalo zanesljivost napajanja z električno energijo za celotno Primorsko. Na Elesu zatrjujejo, da izvedba ukrepov ne bo bistveno negativno vplivala na okolje.

Infrastrukturo želijo okrepiti tudi v Občini Dol pri Ljubljani, kjer pa je občinski svet soglasno sklenil, da nasprotujejo postavitvi še enega energetskega objekta v Beričevem. Občina ima namreč pomisleke glede načrtovane dodatne obremenitve prebivalcev, okolja in lokalnih skupnosti na območju, ki je že sedaj prepredeno z energetsko infrastrukturo.

Kot je za STA pojasnil župan Janez Tekavc, predstavniki na večino njihovih vprašanj niso znali odgovoriti. "Nikakor ni sprejemljivo, da bi na tem območju postavili še en energetski objekt, še posebej, ker ne bo izveden niti postopek presoje sprejemljivosti vplivov na okolje in ker občini ni omočeno sodelovanje v nobenem postopku glede dovoljevanja te gradnje. Občane preprosto poizkušajo postaviti pred dejstvo, da morajo trpeti še dodatno energetsko infrastrukturo," je navedel.

Nasprotovanja pa ne razumejo na Elesu, saj "gre za obstoječe energetske lokacije in ne širitev izven teh lokacij, kar pomeni, da okolje in s tem lokalne skupnosti ne bodo dodatno obremenjeni".

Namen projekta je sicer omogočiti učinkovitejšo uporabo obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi elektroenergetski infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, brez potrebe po izgradnji novih nadzemnih vodnikov.

Vrednost projekta Sincro.grid je nekaj manj kot 90 milijonov evrov, Evropska komisija, ki ga je uvrstila na seznam prednostnih projektov na področju energetske infrastrukture, pa ga bo podprla s 40,5 milijona evrov.