c S
V Mariboru začetek preverjanja učinkovitosti strojnega ločevanja odpadkov na terenu 19.03.2018 07:28 Maribor, 18. marca (STA) - V Mariboru naj bi poleti začela poskusno obratovati sortirnica mešanih komunalnih odpadkov, zato bodo prihodnji teden v mestni četrti Radvanje začeli zbirati podatke za primerjavo učinkovitosti ročnega in strojnega ločevanja odpadkov. Tehtali bodo smetnjake in tako poskušali dokazati, da je strojno ločevanje odpadkov cenejše in učinkovitejše.

"Tehnologija se razvija tudi na trgu odpadkov in kar se je še pred leti zdelo praktično nemogoče, danes namesto človeka počnejo stroji. Ločevanje odpadkov je zagotovo najpomembnejši segment trenutnega sistema ravnanja z odpadki, v katerem smo tudi mi kot izvajalci javne službe pogosto soočeni z očitkom uporabnikov, kako dolgo bodo še morali ločevati odpadke, ko pa danes tehnologija zmore že skoraj vse," ob tem izpostavljajo v mariborskem komunalnem podjetju Snaga.

Zato so se odločili, da v pilotnem okolju Radvanja preverijo, kaj bi dejansko pomenilo, če ločevanje, vsaj določenih vrst komunalnih odpadkov, prepustijo strojem. Z začetkom poskusnega obratovanja sortirnice bodo namreč na slovenskem nivoju razpolagali z edinstveno tehnologijo, ki bo iz mešanih komunalnih odpadkov izločala uporabne materiale.

Prva faza pilotnega projekta, ki so ga poimenovali integrirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže, se bo pričela v ponedeljek, ko bodo na območju Radvanja, kjer ta dan poteka odvoz odpadne embalaže, tehtali posode odpadne embalaže, v katerih uporabniki neposredno v gospodinjstvih zbirajo odpadno embalažo.

Za prebivalce se ne spremeni nič. Še zmeraj morajo na dan odvoza do 6. ure zjutraj na prevzemno mesto nastaviti posodo z odpadki, ki jih po koledarju ta dan odvažajo, le da smetarji posod ne bodo praznili dopoldan, ko jih bodo tehtali, ampak v popoldanskem času. Koledarji odvozov se torej ne spreminjajo, prav tako morajo prebivalci pilotnega območja še vedno ločevati odpadke kot doslej.

Ta faza projekta bo trajala predvidoma do prvomajskih praznikov. Projekt se bo nadaljeval jeseni, ko bodo vanj vključili še posode za mešane komunalne odpadke. Slednje in odpadno embalažo bodo na pilotnem območju pričeli odvažati skupaj, torej na isti dan, kar pomeni, da bo prišlo do sprememb koledarjev odvoza. Prebivalce testnega območja bodo o tem pravočasno obvestili in jim tudi posredovali nove termine. Sortirnica pa bo potem naredila svoje.

Na koncu bodo primerjali rezultate ročno ločenega zbiranja odpadkov v gospodinjstvih in strojno delo sortirnice, ki bo prav tako ločevala med mešanimi komunalnimi odpadki in odpadno embalažo.

"Izsledke projekta, za katerega smo prepričani, da bodo dokazali, da tehnologija ločuje veliko dosledneje in natančno kot človek, hkrati pa porabi manj časa, energije in je za okolje manj obremenilna kot vožnja s smetarskimi vozili, bomo predstavili konec leta, tudi na državnem nivoju," napovedujejo v Snagi.

Dela na gradbišču bodoče sortirnice potekajo v skladu z načrti in zaenkrat velja, da bodo objekt poskusno zagnali v drugi polovici junija. Poskusno delovanje bo trajalo eno leto, nato pa naj bi naprava začela obratovati s polno paro. Naložba v sortirnico je vredna 12,5 milijona evrov.