c S
Geodetska uprava začenja lokacijsko izboljšavo zemljiškokatastrskega prikaza 19.03.2018 07:28 Ljubljana, 18. marca (STA) - Geodetska uprava RS (Gurs) bo s pomladjo začela projekt izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta. Končati ga namerava do oktobra 2020. Terenske izmere, ki jih bodo izvajali zaokroženo po posamičnih območjih katastrskih občin, bodo začeli v jugovzhodnem delu države. Tam jih bodo končali do junija in nato nadaljevali drugje po državi.

Po podatkih Gursa bodo omenjene terenske izmere od torka naprej izvajali na območjih geodetskih pisarn Novo mesto, Črnomelj, Kočevje in delno še na robu tega območja oz. na območjih geodetskih pisarn Grosuplje, Litija, Krško, Sevnica, Logatec in Celje.

V okviru projekta eProstor, ki je podprt tudi z evropskim denarjem, bodo obstoječe podatke pregledali na terenu in opravili terensko izmero, omenjene meritve pa bodo podlaga za izboljšavo pozicijske natančnosti katastrskega načrta. Izvajala jih bodo različna geodetska podjetja.

Omenjene terenske izmere bodo poleti nadaljevali na območjih Litije, Sevnice, Krškega, Brežic in Trbovelj. V jeseni se bodo podali na območja Slovenj Gradca, Mozirja, Velenja, Slovenskih Konjic in Slovenske Bistrice.

Prihodnje leto bodo nadaljevali na območjih Gornje Radgone, Ljutomera, Šmarja pri Jelšah, Šentjurja pri Celju, Celja, Žalca, Logatca, Grosupljega, Ljubljane, Domžal, Ptuja in Maribora. Leta 2020 jih čakajo še izmere na območjih Radovljice, Kranja, Škofje Loke, Tolmina, Idrije, Ajdovščine, Nove Gorice, Sežane, Postojne in Kopra.

Kot so pojasnili, si Gurs, ki je zadolžen za vodenje evidence zemljiškega katastra, v okviru svojih pristojnosti, rednih postopkov vzdrževanja in posebnih projektov prizadeva za izboljšanje kakovosti podatkov vseh nepremičninskih evidenc.

V okviru omenjenega projekta eProstor želi geodetska uprava na področju zemljiškega katastra izboljšati grafične podatke oz. izboljšati pozicijsko natančnost katastrskega načrta. Z navedenimi terenskimi postopki pa ne bodo posegali v lastninske pravice lastnikov.

Prav tako z omenjeno metodo ne bodo odmerjali objektov, ki še niso evidentirani v zemljiškem katastru, na primer stavb in novih ali rekonstruiranih cest.

Podatkov zemljiškega katastra, ki so bili v evidenco vpisani na podlagi postopkov na zahtevo lastnikov zemljišč, na primer v postopkih ureditve meja in parcelacij, v okviru projekta izboljšave pozicijske natančnosti katastrskega načrta ne bodo spreminjali, so še sporočili.