c S
NLB Leasing v likvidaciji, za obstoječe stranke sprememb ni 19.03.2018 07:28 Ljubljana, 18. marca (STA) - NLB je 31. decembra lani začela prostovoljno likvidacijo družbe NLB Leasing, ki skladno z načrtom prestrukturiranja po prejeti državni pomoči spada med nestrateško premoženje. S tem NLB, ki je pred tem že začela likvidacijo lizinških družb po Balkanu, izpolnjuje zaveze do Evropske komisije. V NLB obstoječim strankam zagotavljajo, da sprememb ne bo.

V NLB so tako pojasnili, da vse obstoječe pogodbe do končnega prenehanja ostajajo, le novih poslov ne bodo več sprejemali. Stranke bodo o nadaljnjih dogodkih tudi sproti obveščali.

NLB Leasing sicer svoj portfelj kljub prevzemanju novih poslov v tem času v skladu z načrtom prestrukturiranja skupine NLB zmanjšuje že od 2013. Če je bil takrat še pri 326 milijonih evrov, se je do danes zmanjšal na 166 milijonov evrov. Letnega poročila za lani NLB v luči zapletov glede zaščite banke pred učinki sodb hrvaških sodišč v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami LB še ni objavila.

A ker je portfelja torej še kar precej, v NLB predvidevajo, da bo poslovanje družbe trajalo še kar nekaj let.

NLB je sicer aprila 2016 začela že tudi s postopkom iskanja strateškega investitorja za nakup 100-odstotnega lastniškega deleža v NLB Leasingu, vendar pa prispele ponudbe niso bile zadovoljive, zato so se zdaj odločili, da zaveze do Evropske komisije v zameno za prejeto obsežno državno pomoč konec 2013 izpolnijo s postopkom prostovoljne likvidacije.

NLB Leasing je sicer v zadnjih letih posloval z izgubo, ki je bila predvsem posledica oslabitev ob čiščenju portfelja iz predkriznih let. Ob neupoštevanju teh finančnih odhodkov je poslovanje pozitivno. Leta 2016 je tako družba ustvarila za 18,3 milijona evrov čiste izgube, pred davki in oslabitvami ter rezervacijami pa 2,7 milijona evrov dobička.

Novico o likvidaciji NLB Leasing so ta teden objavili v časniku Finance, kjer pa so ob tem opozorili, da gre še za eno posledico lanske odločitve vlade, da do konca 2017 ne izpelje prodaje vsaj 50 odstotkov banke po metodi javne ponudbe delnic, do konca tega leta pa še preostalo do 75 odstotkov minus ene delnice.

V primeru prodaje banke bi preostale zaveze prenehale veljati in banka bi družbo NLB Leasing lahko po prihodu novih lastnikov obdržala. V časniku so ob tem navedli, da bi lahko NLB z lizinškimi posli v teh razmerah na trgu zaslužila več kot s kreditnimi. Zdaj pa se bo s potekom likvidacije vrednost premoženja NLB še znižala, so dodali v Financah.