c S
Področje nevladnih organizacij naj bi bilo po novem bolj urejeno 19.03.2018 07:28 Ljubljana, 18. marca (STA) - DZ, ki bo v ponedeljek začel redno marčno sejo, bo med drugim obravnaval predlog zakona o nevladnih organizacijah, s katerim naj bi okrepili področje nevladnega sektorja. Vlada želi ta sektor, ki v nekaterih članicah EU zaposluje celo več kot sedem odstotkov vseh zaposlenih, medtem ko v Sloveniji niti odstotka, urediti celostno in pregledno.

Zakonski predlog opredeljuje merila, kdaj se določena organizacija sploh šteje za nevladno organizacijo. Tako bo zakon v pravni red vnesel enotno pravno definicijo tega pojma, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo kot pripravljavcu zakona.

Nevladna organizacija je glede na predlagano opredelitev organizacija, ki je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Sloveniji, ki so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od drugih subjektov. Ne sme biti organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica. Nevladna organizacija tudi ne more biti organizacija, ki jo je ustanovila politična stranka.

Poleg tega bo zakon po pojasnilu ministrstva celostno uredil pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na njihovo pravno-organizacijsko obliko. V veljavnem pravnem redu je pod enotnimi pogoji namreč mogoče pridobiti status v javnem interesu samo društvom po zakonu o društvih, tako da postopek podelitve statusa v javnem interesu zakonsko ni enotno urejen. Zakon o društvih namreč omogoča, da ta status pod enotnimi pogoji dobijo vsa društva ne glede na področje delovanja. Nekateri področni zakoni pa so pridobitev statusa v javnem interesu omogočili ne le društvom, ampak tudi ostalim nevladnim organizacijam, denimo ustanovam in zavodom.

Po veljavni zakonodaji imajo torej vsa društva možnost pridobiti status delovanja v javnem interesu ne glede na to, na katerem področju delujejo, medtem ko za ostale nevladne organizacije trenutno to ne velja in je pridobitev statusa odvisna od zakonodaje z njihovega področja, so izpostavili na ministrstvu.

Nevladna organizacija lahko po predlogu dobi status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če v primeru, da je članska organizacija, njeni člani niso pravne osebe javnega prava. Poleg tega mora za pridobitev statusa izpolnjevati še nekaj drugih pogojev. Tako mora denimo delovati najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa, prav tako pa mora v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge beležiti pomembnejše dosežke pri svojem delu.

Med pomembnimi cilji zakonskega predloga je tudi vzpostavitev enotne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, so poudarili na ministrstvu za javno upravo. Po predlogu bo enotno evidenco vzpostavila in vodila organizacija, pristojna za javnopravne evidence in storitve, na podlagi podatkov ministrstev, ki lahko podelijo status.

Enotne evidence zdaj ni, ampak lahko vsako ministrstvo vodi svoje evidence po področjih iz svojega resorja. Tudi poimenovanja so različna. Na področju socialnega varstva je tako več kot sto "društev in drugih oseb javnega prava v javnem interesu", so na svoji spletni strani objavili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za nevladni sektor v Sloveniji je značilno, da je v njem več desettisoč organizacij, delež zaposlenih v njem pa predstavlja 0,82 odstotka vseh zaposlenih. Po drugi strani nevladni sektor v najbolj razvitih evropskih družbah zaposluje več kot pet odstotkov in v nekaterih celo prek sedem odstotkov vseh zaposlenih, je vlada zapisala v gradivu, ki ga je skupaj z zakonskim predlogom poslala v DZ.