c S
Nama lani z višjimi prihodki od prodaje 15.03.2018 14:36 Ljubljana, 15. marca (STA) - Trgovska družba Nama je v letu 2017 ustvarila 16,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 192.000 evrov, potem ko je bil predlani pri 357.000 evrih, je danes objavila družba.

Kot so zapisali v revidiranem letnem poročilu, danes objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, je dobiček pred davkom lani znašal 216.000 evrov, predlani pa 390.000 evrov. Ob izločitvi enkratnih učinkov - za leto 2016 240.000 evrov prihodka iz naslova sklenjene sodne poravnave, za leto 2017 pa 275.000 evrov dobička iz naslova prodaje 15-odstotnega deleža poslovnega prostora enote Škofja Loka in 260.000 evrov odhodka iz naslova zaprtja enote Mango Celje - je primerljivi dobiček pred davki lani znašal 201.000 evrov in bil za 51.000 evrov višji kot predlani.

"Leto 2017 je bilo za družbo Nama polno izzivov. Maloprodajni trg, na katerem družba izvaja svoje poslovanje, je vse bolj konkurenčen in zahteven," je zapisala predsednica uprave Simona Kozjek in dodala, da so se odzvali s skrbnim načrtovanjem in premišljenimi poslovnimi odločitvami. Kozjekova, prej nadzornica Name, je vodenje družbe začasno, za eno leto, prevzela s 1. februarjem lani, nato pa z 2. februarjem letos dobila petletni mandat.

Največji in najobsežnejši projekt leta 2017 je bila prenova pritličja veleblagovnice Nama v Ljubljani, ki je med drugim zajemala zaprtje arkad na Slovenski cesti, s čimer so pridobili 200 kvadratnih metrov novih prodajnih površin.

Družba je lani v središču Ljubljane odprla tudi novo trgovino Mango. Poleg dveh trgovin, odprtih v letu 2016, je bila to tretja trgovina Mango, so pa nato konec leta 2017 zaradi slabih rezultatov zaprli trgovino v Celju.

Za Namino spletno trgovino je bilo lani tretje leto poslovanja. V družbi pravijo, da je za podjetje, ki želi biti konkurenčno, spletna prodaja zelo pomembna, ugotavljajo pa, da Namini kupci iščejo informacije na spletu, primerjajo ponudbo, nato pa še vedno večino nakupov opravijo v fizični trgovini.

Družba je tudi v letu 2017 vlagala v informacijsko tehnologijo, temu segmentu pa bodo tudi v bodoče namenili veliko pozornosti in sredstev, so napovedali.