c S
Vlada o gospodarskih temah 15.03.2018 07:45 Ljubljana, 14. marca (STA) - Vlada se je danes med drugim seznanila s pomladansko napovedjo Umarja, ki jo bo ta podrobno predstavil v četrtek na novinarski konferenci.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je pripravil pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2018, ki predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje ekonomske politike. Za letošnje leto Umar pričakuje, da se bo nadaljevala visoka in široko osnovana gospodarska rast; ta se bo na visoki ravni ohranila tudi prihodnje leto.

Vlada ne podpira predloga zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga je DZ predložil poslanec Janko Veber. Vlada parlamentu predlaga, da ga ta spozna kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo.

Vlada je izdala uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, s katero se v domači pravni red prenaša evropska direktiva o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak.

Izdala je spremembo uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov.

Izdala je tudi spremembe in dopolnitve uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Športni loteriji je dodelila koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Skupne napovedi, ki sodi med športne napovedi. Koncesija velja do 31. marca 2023.

Seznanila se je s poročilom Darsa o uvajanju elektronskega sistema cestninjenja v prostem prometnem toku. Njegovi uvedbi s 1. aprilom letos ne nasprotuje.

Seznanila se je s poročilom o izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leti 2016 in 2017 in sprejela letni program ukrepov za leto 2018.

Vlada je potrdila načrta vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2018.

Sprejela je četrto poročilo o delu medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje in se seznanila s petim poročilom o delu medresorske delovne skupine za prestrukturiranje in razdolževanje podjetij za obdobje od 30. aprila 2017 do 31. januarja 2018.

Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu dogovora med pristojnima organoma Slovenije in ZDA o izmenjavi poročil po državah, ki predstavlja tehnični akt na podlagi konvencije med Slovenijo in ZDA o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja.