c S
Od ponedeljka možno oddajanje vlog za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za leto 2017 15.03.2018 07:23 Ljubljana, 14. marca (STA) - Ministrstvo za javno upravo je občinam in skupnim občinskim upravam (SOU) poslalo poziv k oddaji vlog za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje posameznih nalog skupnih občinskih uprav za minulo leto. To bo letos prvič potekalo prek spletne aplikacije eSOU, in sicer od ponedeljka dalje, je zapisano na spletnih straneh ministrstva.

Letos bodo tako občine in skupne občinske uprave prvič oddajale poročila in vlagale zahtevke preko spletne aplikacije eSOU. Zadnji dan za oddajo vloge je sobota, 31. marec.

Ministrstvo poziv objavi vsako leto v marcu, v preteklem letu je v ta namen občinam nakazalo skupno skoraj 5,4 milijona evrov. S tem pomembno prispeva k spodbujanju medobčinskega sodelovanja, dvigu kakovosti delovanja občinskih uprav in zmanjševanju stroškov občin.

Možnost sofinanciranja opredeljuje zakon o financiranju občin, postopek pa podrobneje opredeljuje pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave.

Pogoji za sofinanciranje za leto 2017 ostajajo enaki, kot v preteklih letih.