c S
V poenostavljeno prisilno poravnavo tudi Electa Holding 14.03.2018 16:38 Ljubljana, 14. marca (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo postopek poenostavljene prisilne poravnave nad družbo Electa Holding, ki je v lasti Jureta in Damijana Jankovića. Uvedbo tega postopka je predlagal direktor Damijan Janković, ki je že predložil tudi načrt finančnega prestrukturiranja, izhaja iz današnjih objav na Ajpesu.

Electa Holding je sicer krovna družba Electe Naložb in Electe Inženiringa. Prva je v poenostavljeni prisilni poravnavi pristala v torek, v družbi Electa Inženiring pa je tak postopek že pravnomočno končan.

Vodstvo družbe za zagotovitev dolgoročno dobičkonosnega in uspešnega poslovanja že izvaja določene ukrepe, kot so upravljanje z naložbami, izvedba svetovalnih storitev ter znižanje dolga in odlog njegovega plačila, a ti niso dovolj.

Zato je Damijan Janković pripravil načrt finančnega prestrukturiranja, ki predvideva zmanjšanje terjatev upnikov. Imetnikov navadnih terjatev tako predlaga zmanjšanje njihovih navadnih terjatev za 95 odstotkov in odlog plačila preostanka navadnih terjatev. Electa Holding bo te odplačala v enkratnem znesku na dan 31. december 2021, do odplačila pa bodo terjatve obrestovane pa dveodstotni letni obrestni meri.

Finančni učinek predlagane poenostavljene prisilne poravnave znaša 5,9 milijona evrov od zmanjšanja navadnih terjatev, izhaja iz načrta finančnega prestrukturiranja.

Ker ima družba velik delež sredstev v bilanci stanja po vrednostih, ki so višje od tržnih, je vodstvo pripravilo tudi simulacijo potrebnih slabitev. Vse slabitve sredstev bodo predvidoma znašale 4,7 milijona evrov, kar znižuje učinek odpisa terjatev.

S tem bo družba v celoti odpravila insolventnost, je navedeno v načrtu, pri čemer Janković še navaja, da bo morala družba za celovito in uspešno prestrukturiranje zagotoviti - in tudi že izvaja - še nekaj drugih ukrepov, kot so aktivno upravljanje naložb in izvedba manjših svetovalnih storitev, odlog plačila finančne obveznosti do ločitvenega upnika.