c S
Založbe in avtorji bodo letos prvič prejeli nakazila od pavšala za kopiranje avtorskih del v šolah in vrtcih 14.03.2018 14:58 Ljubljana, 14. marca (STA) - Predstavniki Sazorja so danes predstavili učinke leta 2016 podpisanega krovnega sporazuma, po katerem šole in vrtci za kopiranje avtorskih del plačujejo letni pavšal. Po besedah predstavnika poslovodstva Sazorja Rudija Zamana na podlagi sporazuma letno prejmejo okoli 400.000 evrov, ki jih bodo letos prvič razdelili založbam in avtorjem.

Kot je na novinarski konferenci povedal Zaman, so si za sporazum, po katerem bi šole in vrtci plačevali nadomestilo za kopiranje avtorskih del, prizadevali vse od svoje ustanovitve pred desetimi leti, vendar pri predstavnikih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport niso naleteli na razumevanje. Prisluhnila jim je šele zdajšnja garnitura na ministrstvu, se začela z njimi pogajati, rezultat pa je bil omenjeni sporazum. Z njim so se dogovorili, da bodo osnovne in srednje šole ter vrtci za kopiranje avtorskih del plačevale letni pavšal, ki po sporazumu znaša 1,7 evra neto na učenca in 0,5 evra neto na otroka v vrtcu, ki je starejši od pet let.

Po oceni Zamana je sporazum prinesel številne pozitivne učinke, saj založbam in avtorjem prinaša nekaj plačila za uporabo njihovih avtorskih del, šolam in učiteljem pa možnost, da avtorska dela kopirajo legalno in brez slabe vesti. Kopirajo lahko v neomejenih količinah, in sicer vsa dela, razen potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov.

Založbe in avtorji bodo denar, ki se zbira na podlagi sporazuma, na svoje račune prvič prejeli letos, pri čemer se bodo sredstva po besedah predstavnika poslovodstva Sazorja Luke Novaka delila v razmerju pol založbam in pol avtorjem.

Kot je povedal predstavnik avtorjev Slavko Pregl, so s tem, da bodo avtorji končno dobili plačilo za uporabo njihovih del, zadovoljni, tudi zato, ker je slovenski trg majhen in s svojim delom le stežka preživijo. To bo poleg honorarjev in knjižničnega nadomestila njihov dodaten dohodek, je povedal.

Šolam denar za plačilo pavšala zagotavlja ministrstvo za izobraževanje, vrtcem pa občine. Po besedah Aleša Ojsterška z ministrstva za izobraževanje slednje osnovnih šolam za ta namen zagotavlja 360.000 evrov, srednjim šolam 150.000 evrov, vrtcem (gre za vrtce, ki delujejo v okviru šol) pa 13.000 evrov. Sporazum sicer ocenjuje kot dogovor, s katerim so šolam in vrtcem omogočili, da se pri kopiranju gibljejo "v polju zakonitega".

Novinarske konference se je udeležil tudi ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani Marjan Gorup. Sporazum je označil kot pravo pot, ker šolam in učiteljem daje možnost, da pridejo do dodatnih učnih gradiv brez slabe vesti.

Danes je sicer Sazor začel s kampanjo ozaveščanja šol o tem, kaj natančno prinaša sporazum. V ta namen so natisnili zloženko, v kateri je obrazloženo, kaj šole smejo in kaj ne smejo kopirati ter kakšna je pravna ureditev tega področja. Oblikovali so tudi nalepko, ki jo bodo prejele šole, ki so pristopile k sporazumu, kar je sicer do danes storilo okoli 97 odstotkov vseh šol.