c S
Delničarji Save sredi aprila o dokapitalizaciji 14.03.2018 14:58 Ljubljana, 14. marca (STA) - Upravni odbor Save je za 16. april sklical skupščino, na kateri bodo delničarji odločali o dokapitalizaciji v višini 12,5 milijona evrov. Po predlogu bodo imeli prednostno pravico pri nakupu novih delnic obstoječi delničarji v sorazmerju s svojim deležem v osnovnem kapitalu.

Poslovodstvo družbe bo poziv za vpis in plačilo novih delnic objavilo tri dni po sprejetju dokapitalizacijskega sklepa na skupščini, prednostno pravico pa bo mogoče uveljaviti v 14 dneh. Če vsi delničarji prednostne pravice ne bodo izkoristili, bodo preostale delnice v drugem krogu ponudili tistim delničarjem, ki so v prvem krogu prednostno pravico uveljavili, izhaja iz danes objavljenega sklica skupščine.

Na vprašanje, za kaj bodo namenili sveža sredstva, so v Savi za STA odgovorili, da finančna sredstva do višine 12,5 milijona evrov potrebujejo za nadaljnji razvoj strateških naložb v začrtani smeri. Med strateške pa se uvrščajo naložbe v turistično dejavnost, in sicer so bile opredeljene kot strateške na osnovi potenciala za rast vrednosti naložb, upoštevajoč gospodarsko okolje ter sposobnosti družbe za nadaljnji razvoj naložb.

S tem družba, ki je v procesu poslovnega prestrukturiranja, zasleduje cilj povečevanja vrednosti sredstev in posledično tudi optimalnega poplačila obveznosti upnikov.

Po neuradnih informacijah STA bo Sava sredstva potrebovala za prevzem Hotelov Bernardin, kjer je zaradi stečajev NFD in holdinga Zvon Ena trenutno z devetodstotnim lastniškim deležem največja posamična aktivna lastnica.

Največji lastniki Save so SDH in Kad s skupaj 45,13-odstotnim lastniškim deležem ter finančni sklad York z 41,74-odstotnim deležem.

Sava, ki je sicer v prisilni poravnavi, se medtem še vedno trudi prodati Gorenjsko banko, kar ji je sicer že pred časom naložila Banka Slovenije. Delničarji so konec januarja sklenili delnice Gorenjske banke, ki jih ima v lasti Sava, prodati srbski AIK banki, a pod odložnimi pogoji, da slednja do konca tega tedna upravnemu odboru Save predloži vsa potrebna dovoljenja bančnih regulatorjev za prevzem. To je sicer malo verjetno, saj je AIK banka trenutno brez dovoljenja (vsaj) srbskega regulatorja za prevzem.