c S
Ministrstvo za infrastrukturo z akcijskim načrtom za lažji prehod na e-mobilnost 14.03.2018 13:19 Ljubljana, 14. marca (STA) - Po sprejetju strategije o alternativnih gorivih oktobra lani ministrstvo za infrastrukturo zdaj pripravlja akcijski načrt, s katerim želi spodbuditi ukrepe za lažji prehod na e-mobilnost. Kot so ocenili udeleženci današnjega posveta, je izzivov veliko, a jih je mogoče tudi ob pomoči primerov dobrih praks iz tujine uspešno nasloviti.

Posvet, ki ga je v Hiši EU v Ljubljani pripravil Center energetskih rešitev, je bil namenjen predvsem razpravi o ukrepih in spodbudah za prehod na električno mobilnost. Kot je uvodoma spomnil vodja službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na ministrstvu za infrastrukturo Bojan Žlender, trajnostna mobilnost predstavlja enega od treh razvojnih stebrov prometa do leta 2030.

S strategijo o alternativnih gorivih, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa, je bil po njegovih besedah narejen prvi korak v smeri trajnostne mobilnosti. V nadaljevanju med drugim pripravljajo akcijski načrt, zasnovan podobno kot strategija.

Ukrepi iz načrta so tako razdeljeni na več področij ter med drugim vključujejo finančne in davčne spodbude, zeleno naročanje, sofinanciranje postavitve polnilne infrastrukture, priporočila lokalnim skupnostim, napotke delodajalcem in urejanje parkirne politike.

Skupna vrednost ukrepov je za letos 13,7 milijona evrov. Zagotovljenih je 11,1 milijona evrov, 2,6 milijona evrov pa predstavlja ocenjena vrednost izpada prihodkov zaradi uveljavitve ukrepov.

Načrtovani ukrepi prinašajo številne izzive, ki jih namerava ministrstvo nasloviti tudi ob pomoči primerov dobrih praks iz tujine. Nekaj avstrijskih je danes predstavil Slavko Ažman iz družbe Porsche Slovenija, ki je pojasnil, da avstrijski nacionalni strateški okvir vključuje dokaj podobne ukrepe kot slovenska strategija.

Kot zelo pomembni so se v Avstriji po njegovih besedah izkazali predvsem davčni ukrepi, ki vključujejo znatno višje davčne spodbude kot v Sloveniji. V okviru davčne reforme iz leta 2016 so sprejeli možnost uveljavljanja vstopnega davka za električna vozila in popolnoma ukinili boniteto za zasebno uporabo električnih službenih vozil.

Glede okoljskih učinkov sedanje ureditve bonitet v Sloveniji je Ažman opozoril, da sistem spodbuja neomejeno uporabo okoljsko najbolj problematičnih vozil. Posebej osredotočiti pa bi se po njegovem mnenju morali po zgledu Avstrije na davčni vidik. "Akcijski načrt predstavlja uravnotežen nabor rešitev, a brez davčnih ukrepov ne bo šlo," je prepričan.

O finančnem vidiku e-mobilnosti je govoril tudi Boris Bajt iz Združenja bank Slovenije. Na podlagi izsledkov raziskave zveze Leaseurope je pojasnil, da imajo vozila, financirana prek lizinga, v povprečju nižje izpuste ogljikovega dioksida. Pri električnih vozilih so stroški lizinga nižji, kar je po njegovih ocenah lahko ena od spodbud za nakup takšnega avtomobila.

Električna mobilnost je pomembna tudi z zdravstvenega vidika, saj je po besedah Simone Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje za velik del onesnaženja v Sloveniji in marsikje drugod kriv prav promet. Nizozemska študija je pokazala, da otroci, ki živijo ob prometnih cestah, pogosteje zbolijo za astmo.