c S
Na razpisu za povezovanje študentov z gospodarstvom izbranih 186 projektov 14.03.2018 07:36 Ljubljana, 13. marca (STA) - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na razpis, s katerim želi spodbuditi povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom in družbenim okoljem, prejel 217 projektov. Izbral jih je 186, ki jim bo namenil skupno 3,26 milijona evrov, so sporočili s sklada.

Razpis Po kreativni poti do znanja 2017-2020 je namenjen mladim, ki želijo ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom pridobiti konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Iz sredstev bodo financirani projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od štiri do osem študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, ter tudi medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev.

Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika, vanj pa se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja. Projekt lahko traja najmanj tri in največ pet mesecev.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov po razpisu je za prvo odpiranje, na katerega se nanaša današnje sporočilo sklada, do vključno 31. avgusta letos. Za drugo odpiranje je od 1. oktobra 2018 do vključno 31. julija 2019, za tretje pa od 1. oktobra 2019 do vključno 31. julija 2020.

Skupna vrednost razpisa je 7,3 milijona evra, od tega bo projektom v prvem obdobju namenjeno 3,26 milijona evrov, v drugem 2,26 milijona evrov in v tretjem leta 2020 1,78 milijona evrov.