c S
Evropska komisija s predlogom za ustanovitev Evropskega organa za delo 13.03.2018 16:07 Strasbourg, 13. marca (STA) - Evropska komisija je danes sprejela predloga za ustanovitev Evropskega organa za delo in za dostop do socialne zaščite, kar po njenih navedbah predstavlja nov korak pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic. Organ bo med drugim ponujal informacije o prostih delovnih mestih ter napotke glede pravic in obveznosti v drugi državi EU.

Evropski organ za delo bo državljanom in podjetjem ponujal informacije o prostih delovnih mestih, priložnostih za vajeništvo, mobilnost, zaposlovanje in usposabljanje ter napotke glede pravic in obveznosti pri življenju, delu ali poslovanju v drugi državi EU, so v komisiji zapisali na svojih spletnih straneh.

Podpiral bo tudi sodelovanje med nacionalnimi organi pri čezmejnih vprašanjih, tako da jim bo pomagal zagotavljati enostavno in učinkovito spoštovanje predpisov EU, ki ščitijo in urejajo mobilnost. Lahko bo tudi posredoval in lajšal iskanje rešitev v čezmejnih sporih, na primer pri prestrukturiranju podjetja, ki zadeva več držav članic.

Komisija želi, da bi Evropski organ za delo, ki ga je njen predsednik Jean-Claude Juncker napovedal v lanskem govoru o stanju v uniji, začel delovati leta 2019. Kot je poudaril podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis, Evropa doživlja enakomerno rast, a je treba poskrbeti, da bo ta bolj vključujoča in bo koristila vsem.

Komisija je danes predstavila tudi predlog za priporočilo Sveta EU o dostopu delavcev in samozaposlenih do socialne zaščite. Predlog naj bi pomagal državam članicam podpreti dostop do socialne zaščite vsem delavcem in samozaposlenim, zlasti tistim, ki zaradi zaposlitvenega statusa nimajo zadostnega kritja v okviru sistemov socialne varnosti.

Priporočilo si prizadeva zapolniti vrzeli v formalnem kritju, tako da se delavcem in samozaposlenim v primerljivih pogojih omogoči vključitev v ustrezne sisteme socialne varnosti. Prav tako predvideva zadostno dejansko kritje za take delavce, enostavnejši prenos pravic do socialne varnosti z enega delovnega mesta na drugo ter pregledne informacije za delavce in samozaposlene o njihovih pravicah in obveznostih glede socialne varnosti.

Po besedah komisarke za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen si s predlogom prizadevajo, da ne bo nihče zapostavljen. "Naš cilj je, da bodo imeli ljudje dostop do ustreznih ugodnosti ne glede na to, kako se bo svet dela razvijal," je poudarila.

Komisija je kot dopolnilo že sprejetim in prihodnjim pobudam na ravni EU predstavila tudi svoj pogled na spremljanje izvajanja evropskega stebra socialnih pravic. Spremljanje bo vključevalo analizo sprejetih ukrepov in napredka v okviru evropskega semestra, pa tudi nudenje tehnične pomoči, primerjalne analize in izmenjavo dobrih praks ter pregledovanje uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev.

Komisija je danes objavila še delovni dokument služb komisije, ki opisuje pravni okvir za vsako od načel evropskega stebra socialnih pravic, pri čemer je upoštevala ustrezne pristojnosti EU in držav članic, vključno z vlogo socialnih partnerjev.