c S
Na posvetu zadružnikov o prihodnosti slovenskega kmetijstva 13.03.2018 14:25 Portorož, 13. marca (STA) - V Portorožu se je začel 45. letni posvet zadružnikov, ki se osredotoča na prihodnost slovenskega kmetijstva in zadružništva po letu 2020. Premier Miro Cerar in kmetijski minister Dejan Židan sta izpostavila pomen prehranske samooskrbe in vloge zadrug pri tem, slišati pa je bilo tudi opozorila o težavah kmetov, kot je ohranitev mladih na kmetijah.

Predsednik upravnega odbora organizatorja posveta, Zadružne zveze Slovenije, Peter Vrisk je uvodoma izpostavil težave manjših kmetij, od katerih se ne da preživeti, ter s tem povezanega odhajanja mladih s podeželja v mesta ali celo v tujino. V okviru nove kmetijske politike EU je tako po njegovem mladim treba zagotoviti podlage, ki bodo omogočale človeka vredno življenje.

Prvi mož zadružne zveze je bil tudi kritičen do (pre)velike količine birokratskega dela, ki ga zadrugam nalagajo spremembe zakona o kmetijstvu, ter opozoril, da bi zadruge zaradi svojega družbenega pomena morale biti deležne tudi davčno nekoliko ugodnejše obravnave.

Predsednik vlade Cerar je izpostavil vlogo zadružništva pri zagotavljanju ravnovesja med sodobnim individualizmom ter povezanostjo med posameznikom in skupnostjo. "Z edinstvenim povezovanjem dobičkonosnosti in solidarnosti zadružništvo ustvarja kakovostna in trajna delovna mesta ter socialni kapital, s katerim gradi socialno in regionalno kohezijo, vse to pa prispeva tudi k pomembni gospodarski raznovrstnosti," je dodal.

Po premierjevih besedah je vlada v tem mandatu zadružništvu zagotovila posebno mesto, saj je oblikovala posebno projektno skupino s področja socialnega podjetništva. Kot rezultat tega so zadruge zdaj v okviru podpornega okolja za podjetništvo obravnavane enakopravno, kot gospodarske družbe, kar omogoča njihov enakopravnejši položaj pri javnih razpisih in sistemu državnih pomoči. Podobno so pri črpanju evropskih sredstev zagotovljeni posebni ukrepi za razvoj in podporo zadružništvu.

Cerar je navedel tudi skrb za zagotavljanje prehranske varnosti in samooskrbe. "V naših šolah, bolnišnicah in pravzaprav na mizi vsakega prebivalca mora biti slovenska, lokalna hrana, in za to si bomo še naprej prizadevali. To pa lahko zagotavljamo samo z razvojem našega kmetijstva," je pojasnil Cerar in napovedal, da bodo v pogovorih z Brusljem glede skupne kmetijske politike proaktivni in odločni, "da bomo zagotovili ustrezne finančne vire in ukrepe, ki bodo sledili potrebam slovenskega kmetijstva, zadružništva in podeželja".

Kmetijstvo mora biti konkurenčno, mladi pa morajo tudi v njem postati glavna gonilna sila hitrejšega razvoja, je dodal predsednik vlade. Ob tem je izpostavil še pomen gozdov in lesne verige, ki bi jo morali prepoznati kot našo ključno razvojno priložnost.

Minister Židan je opozoril, da tri četrtine kmetijskih površin pri nas predstavljajo kmetije, kjer so težji pogoji za kmetovanje. "Pred nami so odločilni meseci, ko se bo definiral evropski proračun, zelo hitro za tem kmetijski proračun," je dejal in dodal, da bo Slovenija zagovarjala stališče, da se denar za kmetijstvo in podeželje ne sme zmanjšati.

Kot je še ocenil, se je treba pri oblikovanju nove evropske kmetijske politike pogovarjati zelo ciljano: "Če bomo tudi v prihodnje imeli 20, 30, 50 ukrepov, bo napredek bolj počasen, kot če bi imeli nekaj fokusiranih ukrepov." Slovenska prioriteta pri tem morajo biti podpora tistim kmetijskim zemljiščem, kjer je kmetovanje oteženo, ukrepi za pomoč mladim kmetom ter "obilno sofinanciranje prilagajanja klimatskim spremembam", meni minister.