c S
Pri urbanem razvoju z javno-zasebnimi partnerstvi še veliko priložnosti 13.03.2018 10:58 Ljubljana, 13. marca (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je v Hiši EU v Ljubljani pripravilo dogodek, na katerem razpravljajo o različnih vidikih urbanega razvoja z aktivacijo javno-zasebnih partnerstev. Kot so poudarili govorci v uvodnem delu, je potencial na tem področju v Sloveniji premalo izkoriščen, obdobje gospodarske rasti pa je pravi čas za razvojni pospešek.

Generalna direktorica direktorata za prostor, graditev in stanovanja na okoljskem ministrstvu Barbara Radovan je izpostavila velik pomen mest in njihovih središč za razvoj celotne države. Opozorila je, da je treba za intenzivno izkoriščanje potenciala zagotoviti ustrezne kadre, ki bodo spodobni projekte učinkovito umestiti v prostor in jih povezati z inovativnimi možnostmi financiranja.

Ena takšnih možnosti so tudi javno-zasebna partnerstva, ki mestom omogočajo neodvisnost od nepovratnih evropskih sredstev. Ker so proračunske potrebe mest visoke, bo obseg takšnih sredstev po besedah Radovanove v prihodnje preskromen, zato je ukrepanje nujno.

Na to je opozoril tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič, ki je pojasnil, da bo delež nepovratnih sredstev v prihodnji evropski finančni perspektivi nižji. Zaradi različnih dejavnikov bo proračunskih sredstev tudi sicer manj, potrebe pa bodo najmanj enake, a skoraj gotovo višje, zato bo cilj ustvariti čim več projektov na podlagi povratnih sredstev.

Pomen takšnega financiranja po njegovih besedah izpostavlja tudi naložbeni načrt za Evropo, bolj znan kot Junckerjev načrt. Države obenem spodbuja, naj obdobje, ko iz različnih evropskih skladov še vedno prejemajo relativno veliko denarja, izkoristijo za pripravo na prihodnje obdobje, ko bo nepovratnih sredstev manj.

Stančič se je ob tem zavzel za deljenje dobrih praks, fleksibilnost in povezovanje različnih deležnikov. "Javno-zasebno partnerstvo lahko uspešno deluje le takrat, ko je poudarek na pravem partnerstvu," je izpostavil.

V nadaljevanju dogodka bodo med drugim prestavili nalogo z naslovom Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno-zasebnega partnerstva. Kot je pojasnila Alenka Fikfak z ljubljanske fakultete za arhitekturo, je namen naloge opredeliti sistem priporočil za odločanje o prednostnih posegih na podlagi analiz in pregleda primerov dobre prakse.