c S
Za nevladne organizacije na področju okolja 427.000 evrov 09.03.2018 20:11 Ljubljana, 09. marca (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora. Na voljo je okvirno 427.000 evrov za leti 2018 in 2019, na vloge pa bodo na ministrstvu čakali do 6. aprila.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer gre pri okolju predvsem za ukrepe v povezavi s podnebnimi spremembami, prehodom v krožno gospodarstvo, preprečevanjem odpadkov ter vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, pri naravi za ukrepe v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, genskimi viri, krajino in podzemnimi jamami, pri prostoru pa je poudarek na vključevanju javnosti v procese odločanja o urejanju prostora ter na urejanju prostorske problematike v romskih naseljih.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči izvedbi aktivnosti informiranja, osveščanja, promocije in sodelovanja javnosti. Projekt se mora začeti pred letošnjim julijem in mora biti realiziran do 15. oktobra 2019.

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja ali področju ohranjanja narave ali področju prostora. Prijavitelj lahko kandidira sam ali v projektnem partnerstvu.

Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 90 odstotkov upravičenih stroškov projekta, najnižja vrednost zaprošenih sredstev pa je 20.000 evrov.