c S
Na kratko iz gospodarstva 09.03.2018 20:11 Ljubljana, 09. marca (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Poslovni sistem Mercator je danes prejel dokumentacijo, da je z 28. februarjem iz nadzornega sveta družbe odstopil Ante Ramljak, donedavni izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor, so sporočili iz Mercatorja, ki sodi pod okrilje hrvaškega Agrokorja.

Petrol je danes registrskemu organu predložil pogodbo o pripojitvi družbe Petrol energetika z Raven na Koroškem k Petrolu. Za postopek poenostavljene pripojitve sicer ni potrebno soglasje skupščine Petrola, lahko pa sklic skupščine v roku enega meseca zahtevajo Petrolovi delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala Petrola, kaže objava na spletnih straneh Ajpesa in Ljubljanske borze.

Skupščina Taluma je na četrtkovi seji potrdila zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic. Osnovni kapital se zmanjša za največ 79.813,80 evra na najmanj 22,971 milijona evrov. Zmanjšanje se bo izvedlo z umikom največ 19.140 delnic z oznako TLMG s pripadajočim zneskom 4,17 evra na delnico. Umik delnic se opravi v breme drugih rezerv iz dobička, znesek umaknjenih delnic pa se odvede v kapitalske rezerve. Pogoj za realizacijo zmanjšanje osnovnega kapitala je, da bo Talum do 23. marca pridobil najmanj 16.513 lastnih delnic (nakupna cena teh delnic je 21,40 evra na delnico). Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je delno vračilo kapitala delničarjem, ki so za to zainteresirani, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Družba Vipa holding v likvidaciji je danes na spletni strani Ljubljanske boorze objavila, da zaključek likvidacije v tem trenutku preprečuje postopek revizije, ki ga je decembra 2016 sprožila Abanka, medtem ko družba trenutno ni udeležena v drugih sporih. V Vipi pričakujejo, da bo postopek revizije končan letos in če bo odločitev ugodna za družbo in ne bo prišlo do novih sporov, bo to pomenilo možnost hitrega zaključka likvidacije družbe. Ob tem so opozorili, da lahko največji delničar sam izglasuje sklep o prekinitvi likvidacije in s tem družbo vrne v redno poslovanje.

Deželna banka Slovenije (DBS) je na spletni strani Ljubljanske borze objavila spremembe lastniških deležev v delniški knjigi, ki jo vodi Centralno klirinška depotna družba. Od četrtka imata skupina PRVA in Prva osebna zavarovalnica v DBS skupaj vpisan lastniški delež v višini 25 odstotkov plus ena delnica, medtem ko se je lastniški delež Kapitalske zadruge v DBS zmanjšal s 47,53 na 21 odstotkov.