c S
Za Jato prevzem Krasa korak naprej 09.03.2018 20:04 Ljubljana, 09. marca (STA) - Za Jato Emona, vodilnega oskrbovalca slovenskega trga s krmili za živinorejo in jedilnimi jajci, ki je s hčerinsko družbo Pivka prisotna tudi na področju belega mesa, je prevzem sežanskega Krasa korak naprej, je za STA ocenil agrarni ekonomist Aleš Kuhar. "Upam, da je ta korak racionalen," je dejal Kuhar, ki prevzem pozdravlja.

Tako namreč slovenska mesna industrija ostaja v domačih rokah in ima tudi nek potencial za razvoj. "Če te poteze ne bi bilo, bi najbrž to proizvodnjo ustavili, podobno kot se je to zgodilo Mipu in Pomurki," je menil Kuhar.

Kras po njegovi oceni ne bi tako enostavno dobil nekega resnega tujega lastnika, saj slovenska agroživilska podjetja razen za podjetja iz bivše Jugoslavije niti niso zanimiva. "Verjetnost, da bi slovenska agroživilska podjetja prevzemala podjetja iz razvite Evrope, je zelo majhna," je dejal.

Če bi se našel v tujini kupec, ki bi obrat kupil, pa verjetno po Kuharjevi oceni posla ne bi ohranjal. Zato je Jatin prevzem Krasa s tega vidika zanj pozitiven.

Kuhar je sicer ob tem opozoril, da je treba počakati na nadaljnje Jatine korake. "Da vidimo, kakšna ambicija je to - ali podjetje obvladovati ali je to nekaj začasnega," je dejal.

Kras, pod njegovim okriljem so tudi začasne zaprte Mesnine dežele Kranjske (MDK) v Ljubljani, je sicer podjetje z velikim tržnim deležem na področju rdečega mesa v Sloveniji, ima vzpostavljene nabavne in prodajne kanale, z MDK tudi velike klavne zmogljivosti.

"To je definitivno eno od stebrnih podjetij slovenske agroživilsko-predelovalne industrije," je dejal in ocenil, da so najbrž v Jati zaznali to prednost.

Kot je še ocenil Kuhar, pa je pred prevzemnikom, Jato, kompleksen vozel. Rdeče meso je namreč v recesiji, na trgu so močni konkurenčni pritiski, tako v Sloveniji kot širšem evropskem in globalnem kontekstu.

Kras, ki ga pestita zaprtje MDK in blokada transakcijskih računov, je partnerja našel hitro, saj so to, da ga iščejo, za STA potrdili prejšnji teden. Takrat so dejali, da se pogovarjajo s potencialnimi strateškimi partnerji s ciljem nadaljnjega razvoja in so pripravljeni na pogovore z vsemi resnimi partnerji, ki bi lahko pripomogli k razvoju in rasti skupine.

Jata Emona je z dosedanjo lastnico Krasa, družbo Brinovka, kupoprodajno pogodbo podpisala v sredo. Pogodba ima odložni pogoj, in sicer soglasje agencije za varstvo konkurence. Koliko je Jata odštela za nakup Krasa, še ni znano, po neuradnih informacijah spletnega portala Siol je to štiri milijone evrov.

Direktor Jate Emone Stojan Hergouth je na novinarski konferenci dan kasneje prevzem utemeljil z diferenciacijo tako dejavnosti kot blagovnih znamk. "Kras je velika obogatitev," je povedal Hergouth in navedel, da ima živilskopredelovalni del njihove skupine med 50 in 55 milijonov evrov konsolidirane prodaje, Kras pa okoli 65 milijonov evrov: "Pomeni, da gre čez noč za podvojitev te dejavnosti znotraj skupine."

Hergouth je priznal, da ni bilo časa za podrobne preglede, zato je posel temeljil na zaupanju, za kar so se odločili predvsem zato, da deblokirajo podjetje: "Kras z vsakim dnevom blokade izgublja vrednost." Ob tem je napovedal, da bodo "v nekem lastnem tveganju" odprli denarne tokove za plačilo nujnega repromateriala in če bo vmes še prišlo do deblokade računov, tudi plač.

Jata Emona je v lasti več menedžerjev, največji posamični lastniški delež ima direktor Hergouth. Po podatkih Ajpesa ima v lasti 25,488 odstotka Jate, deleži ostalih so bistveno manjši in se gibljejo od dva do okoli 12 odstotkov. Nekaj pa je tudi lastnih delnic, približno 14 odstotkov.