c S
Izbrani kakovosti se lahko pridružijo tudi sadjarji 10.03.2018 20:31 Ljubljana, 10. marca (STA) - Certifikat Izbrana kakovost, ki je bil doslej na voljo za mleko in mlečne izdelke ter perutninsko in goveje meso, je odslej na voljo tudi sadjarjem. Kmetijsko ministrstvo je ta teden potrdilo specifikacijo za vse vrste sadja in lupinarje, zdaj se lahko pridelovalci in predelovalci sadja prijavijo v postopek certificiranja.

"Po pridobitvi certifikata bodo lahko certificirano sadje označevali z zaščitnim znakom 'Izbrana kakovost', država pridelave in predelave Slovenija," so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sadje mora za označevanje z znakom Izbrana kakovost - Slovenija dosegati nadstandardne kakovostne kriterije. Ob spravilu mora sadje dosegati optimalno stopnjo suhe snovi, lupinarji pa določeno vsebnost vlage. S tem se potrošniku zagotavlja, da je sadje ob pobiranju optimalno zrelo in je 'polnega okusa'.

Med drugim je transport sadja od pridelovalca ali predelovalca do kupca na lokalnem trgu dovoljen v obsegu največ 250 kilometrov zračne razdalje od geometričnega središča Slovenije, raba fitofarmacevstkih sredstev pa je omejena le na tista, ki so registrirana v Sloveniji in se uporabljajo pri integrirani oz. ekološki pridelavi sadja.

V specifikaciji so predpisani tudi pogoji predelave sadja, skladiščenja in priprave za trg pri predelovalcu, pogoji v hladilnici ali sortirnici ter posebni pogoji trženja za pridelovalce in predelovalce ter za nepredpakirano sadje in izdelke iz sadja.

Vlagatelji specifikacije za vključitev sektorja sadja v shemo Izbrana kakovost so po pojasnilih ministrstva Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije.

Certificiranje sicer opravljajo Bureau veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Certifikat pomeni, da proizvajalci proizvajajo proizvode skladno s potrjeno specifikacijo glede na sektor (mesni, mlečni, sadje itd.) in da njihovi proizvodi izpolnjujejo vse zahteve iz te specifikacije.

Proizvajalci se lahko certificirajo individualno ali skupinsko. Večina se jih po navedbah ministrstva certificira skupinsko, ker so tako stroški certificiranja nižji. V primeru skupinskega certificiranja notranjo kontrolo nad posameznimi proizvajalci v skupini izvaja sama skupina proizvajalcev.

"Če notranja kontrola ugotovi neskladnosti pri svojem članu, lahko ta skupina proizvajalcev certifikacijskemu organu predlaga odvzem certifikata za tega svojega člana," so navedli na ministrstvu in dodali, da lahko odvzem certifikata v primeru ugotovitve neskladnosti certifikacijskemu organu predlaga tudi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kot pristojni organ za nadzor.

Ministrstvo je sicer prvo specifikacijo za kmetijske pridelke in živila iz sheme Izbrana kakovost potrdilo avgusta leta 2016, in sicer za goveje in perutninsko meso, še isti mesec je sledila specifikacija za mleko in mlečne izdelke.

Izbrana kakovost potrošnikom zagotavlja domače poreklo in izvor glavne sestavine ter višjo kakovost, je takrat pomen certifikata orisal kmetijski minister Dejan Židan. Izbrana kakovost potrošnikom zagotavlja nadstandardno kakovost proizvodov, dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo ter popolno sledljivost od rejca/sadjarja do potrošnika.

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom oz. živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oz. čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Vsi proizvajalci, ki so prejeli certifikate, so objavljeni na spletnih straneh ministrstva. Na ministrstvu trenutno še nimajo razvidnega natančnega skupnega števila proizvajalcev, ki proizvajajo proizvode z označbo Izbrana kakovost, država pridelave in predelave Slovenija, saj se jih veliko certificira v okviru skupinskega certificiranja preko npr. zadrug, mlekarn ipd.