c S
Ministrstvo vnovič zavrnilo pritožbo ravenske občine glede obrata za čiščenje zemlje 10.03.2018 20:31 Prevalje, 10. marca (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je vnovič zavrnilo pritožbo Občine Ravne na Koroškem, ki si že dlje časa neuspešno prizadeva pridobiti položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat za čiščenje zemlje. Investitorji obrata, ki stoji v poslovni coni Dobja vas, se medtem pripravljajo na skorajšnji zagon.

Potem ko je ravenska občina dobila spor na upravnem sodišču, je morala Agencija RS za okolje (Arso) vnovič odločati o vlogi občine za pridobitev statusa stranskega udeleženca. Arso je vlogo tudi v drugo zavrnil, zato se je občina vnovič pritožila, ministrstvo za okolje in prostor pa je pritožbo občine tudi v drugo zavrnilo.

Kot je ministrstvo zapisalo v obrazložitvi odločitve, "občina v postopku na prvi stopnji in niti v pritožbenem postopku ni predložila nobenega dokaza niti ni izkazala neposredne pravne povezanosti posega v okolje, osnovanem na materialnem predpisu".

Ministrstvo je ugotovilo, da je prvostopenjski organ, to je Arso, utemeljeno in skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku zavrnil vlogo občine za priznanje položaja stranskega udeleženca, je razvidno iz obrazložitve.

Občina ima možnost, da v 30 dneh od vročitve odločbe ministrstva vloži tožbo na upravno sodišče zoper sklep, ki ga je Arso izdal v ponovljenem postopku 30. avgusta lani, so za STA navedli na Arsu.

Medtem pa se investitorja, ljubljanski družbi Arhel in Envit, ki sta okoljevarstveno dovoljenje za zagon obrata pridobili lani in je to medtem že pravnomočno, pripravljata na skorajšnji zagon obrata. Sprva bodo po predvidenem postopku v obratu težke kovine odstranjevali iz zemlje v okolici obrata, kjer načrtujejo, da bodo letos uredili demonstracijski vrt.

"V zadnjih desetih letih smo premerili že marsikateri vzorec zemljine z območja Mežiške doline. Največji presenečenje v celotnem obdobju izvajanja projekta za nas je bilo, da je ravno območje, kjer stoji obrat, eno najbolj onesnaženih v tem delu doline," je med drugim za STA pojasnila direktorica družbe Envit Neža Finžgar.

Ob tem je Finžgarjeva kritična do ravnanj ravenske občine med celotnim postopkom izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. "Dejanja jasno vsebujejo elemente zlorabe pravice do stranske udeležbe v postopku," je navedla.

Občina Ravne je glede na izraženo bojazen in nasprotovanje dela lokalnega prebivalstva s pristopom v postopek želela doseči strožji režim delovanja obrata in ustrezen monitoring. V občini se je oblikoval tudi poseben odbor, ki izpostavlja možna tveganja za prebivalce v okolici obrata.

Naložba v objekt, ki je postavljen v poslovni coni Dobja vas na območju Občine Prevalje in tik ob meji z ravensko občino, je sicer del 2,2 milijona evrov vrednega projekta, ki je podprt s sredstvi instrumenta Life.

Investitorja sta v začetku predvidela, da bi v dveh letih v obratu očistila dobrih 2300 ton onesnažene zemlje. predvsem z zelenjavnih vrtov na območju Mežiške doline. Zagon obrata je bil prvotno predviden že v letu 2016.