c S
Pošta Slovenija kljub nasprotovanju krajanov zapira pošto na Blejski Dobravi 10.03.2018 20:31 Blejska Dobrava, 10. marca (STA) - Pošta Slovenije je letos že zaprla pošto v Sorici, s ponedeljkom pa vrata zapira tudi pošta na Blejski Dobravi, kar je razburilo krajane, ki so pred kratkim ostali tudi brez trgovske in gostinske ponudbe. Prepričani so, da je to z vidika napredka in zagotavljanja blaginje nesprejemljivo, problematično pa je tudi z vidika razvoja turizma.

Kot pojasnjuje predsednik Krajevne skupnosti Blejska Dobrava Anton Hribar, je bila pošta v njihovem kraju več kot 100 let. Krajevna skupnost ima več kot 1500 prebivalcev in skoraj tretjina jih je starejših od 70 let, zato jim je pošta zelo pomembna. "Pred letom in pol se je že ukinila trgovina, nato še bife, sedaj se ukinja še pošta, ostaja nam le še pokopališče," je izpostavil.

Ob tem je dodal, da se z Občino Jesenice trudijo za turistični razvoj območja, kjer je tudi vstopna točka v sotesko Vintgar. Zato nameravajo v prihodnje urediti vso potrebno infrastrukturo za obiskovalce, ki jih je iz leta v leto več, saj na tem območju deluje tudi kamp. Z ukinitvijo pošte pa se izgublja pomemben del storitev tudi za obiskovalce, opozarja Hribar.

Pošta Slovenija je ukinitev pošte na Blejski Dobravi napovedala že lani, 23. januarja letos pa je obvestila župana, da se bo to zgodilo 12. marca. Po tem je svet krajevne skupnosti zaprosil župana za sklic sestanka s Pošto Slovenije, ki je bil 7. februarja. Na njem so družbi predlagali, naj podaljša delovanje pošte do konca leta, do takrat pa bi z občino skušali najti nekoga, ki bi prevzel dejavnost kot koncesionar.

Vendar, kot je pojasnil jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger, kljub predstavljenim argumentom in pobudam Pošta Slovenije vztraja pri svoji odločitvi. "Žalosti nas, da ne spoštuje priporočil občine in krajevne skupnosti. To je odločitev pošte, ki mora za to prevzeti tudi vso odgovornost," je izpostavil župan, ki se zaveda, da na Blejski Dobravi s pošto izgubljajo tudi pomemben prostor druženja.

"Naša politika se rada oglaša o zagotavljanju blaginje prebivalcem, vendar takšno delovanje Pošte Slovenija k temu nikakor ne prispeva," je izpostavil Hribar, ki meni, da bi bilo treba nekako zagotoviti sredstva in subvencionirati obstoj pošt tudi v manjših krajih.

"Počutimo se kot drugorazredni ljudje," pa je dodala članica sveta krajevne skupnosti Štefanija Muhar, ki je prepričana, da Pošta Slovenije na ta način ne omogoča enakih storitev vsem. Verjame, da bi se lahko odločila tudi za drugačno pot, bila bolj inovativna in poiskala rešitev. Tako pa krajani ocenjujejo, da ji gre zgolj za dobiček.

Na Pošti Slovenija, ki bo odslej na Blejski Dobravi poštne storitve prebivalcem zagotavljala s pismonoško pošto, medtem pojasnjujejo, da so se za ukinjanje določenih poslovalnic odločili zaradi naglega upadanja storitev na poštnih okencih, kar je razlog za optimizacijo omrežja z uvajanjem pogodbenih pošt in v manjši meri tudi z zmanjševanjem števila pošt.

"Kljub temu še naprej ohranjamo ustrezno dostopnost poštnega omrežja za uporabnike in predpisano kakovost univerzalne poštne storitve vsem prebivalcem," poudarjajo na pošti in dodajajo, da odpirajo tudi nove kanale, preko katerih s svojimi storitvami prihajajo do strank, in da bo vse manj situacij, ko bodo morale stranke fizično obiskati pošto, da bi opravile neko storitev.

Prejšnji mesec, 19. februarja, je Pošta Slovenije zaprla tudi pošto v Sorici, kjer odslej storitve krajanom prav tako zagotavlja prek pismonoše. V rednem sestavu Pošte Slovenije pa ostaja pošta v Mojstrani, za katero so lani prav tako napovedali, da jo bodo zaprli, na kar so se krajani takoj burno odzvali.