c S
Filc načrtuje širitev proizvodnje v Škofji Loki 10.03.2018 20:31 Škofja Loka, 10. marca (STA) - Družba Filc v industrijski coni v Škofji Loki načrtuje širitev proizvodnje z izgradnjo novih prostorov. Načrte podjetja mora odobriti tudi občinski svet, saj so potrebne spremembe občinskega prostorskega načrta. Svetniki so januarja v prvem branju spremembe že podprli, ta teden pa se je zaključila tudi javna razgrnitev osnutka.

Družba Filc je lastnik obstoječega proizvodno skladiščnega poslovnega kompleksa v industrijski coni Trata. Znotraj območja dolgoročen razvoj družbe ni več mogoč. Zato je podjetje občini podalo pobudo za razširitev namenske rabe stavbnih zemljišč na zemljišča, vzhodno od obstoječega kompleksa, ki so v lasti podjetja. Na tem območju namerava investitor za potrebe širitve dejavnosti umestiti več novih objektov, namenjenih proizvodnji in skladiščenju.

Filc, ki se ukvarja s proizvajanjem in prodajanjem netkanih tekstilij in laminiranih izdelkov za avtomobilsko, gradbeno in druge industrije, velja za eno najuspešnejših podjetij v škofjeloški občini. S 316 zaposleni ustvari okoli 75 milijonov evrov letnega prometa in ima vizijo nadaljnjega razvoja, rasti in povečevanja dodane vrednosti izdelkov. Zato potrebuje večje razvojne možnosti.

Trenutno ima Filc svoje prostore v Lendavi, Mengšu in Škofji Loki, kjer ima tudi sedež in kjer želi nadaljevati svoj razvoj, saj nima interesa vzpostavljati nove, četrte lokacije, temveč nadgraditi proizvodnjo v Škofji Loki.

V obdobju desetih let si želi na Trati postopoma zgraditi šest dodatnih modulov. Za tako širitev potrebuje devet hektarov novih stavbnih zemljišč, širitev pa bi ustvarila dodatnih 240 delovnih mest, so na prejšnji seji občinskega sveta povedali predstavniki podjetja Locus, ki je pripravilo načrtovano prostorsko spremembo.

Vodja oddelka za okolje na Občini Škofja Loka Tatjana Bernik je ob predlagani spremembi občinskega prostorskega načrta pojasnila, da v Škofji Loki primanjkuje prostora za gospodarsko dejavnost. V industrijski coni Trata je na voljo le še 20.000 kvadratnih metrov površin, zapolnila pa so se tudi degradirana območja, kjer so nekoč delovali Jelovica, LTH in Gorenjska predilnica.

Vsaka potreba po širitvi gospodarstva na območju Škofje Loke zato pomeni širitev na kmetijska območja. Mesto leži na robu Sorškega polja in v luči zagotavljanja razvoja za gospodarstvo posega tudi v območja, ki predstavljajo potencial za razvoj kmetijske dejavnosti, in v varovana gozdna zemljišča.

Zavod za gozdove in direktorat za kmetijstvo se strinjata s takšnim razvojem prostora, vendar le ob izravnalnih ukrepih, da se vrne nezazidana stavba zemljišča v enakem obsegu v kmetijska oziroma gozdna zemljišča. Zato je treba spremeniti prostorski načrt tudi na območju naselij Godešič in Gorenja vas - Reteče, kjer so pripravljavci našli stavbna zemljišča, na katerih se ne da graditi in bi jim spremenili namensko rabo v prvotno.

Kljub temu so nekateri občinski svetniki izpostavili nekaj pomislekov glede posega v prostor in širjenja industrije na prvovrstna kmetijska zemljišča. Večina svetnikov pa se je strinjala, da je projekt odlično pripravljen. Zato so predlog spremembe občinskega prostorskega načrta v prvem branju na januarski seji z veliko večino podprli.

Osnutek je nato šel v javno razgrnitev, ki se je zaključila v petek. Občinska uprava bo sedaj pregledala vse pripombe in pripravila dopolnjen osnutek sprememb, ki ga bo posredovala v pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora. Usklajen predlog bo nato šel v končni sprejem na občinski svet.