c S
Sklad kmetijskih zemljišč obeležuje 25-letnico 12.03.2018 07:13 Ljubljana, 11. marca (STA) - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS obeležuje 25 let delovanja. Je eden najpomembnejših akterjev pri izvajanju kmetijsko zemljiške politike, saj gospodari s skoraj devetimi odstotki vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji. V prihodnje med drugim napoveduje poudarek ohranjanju poseljenosti podeželja in razvoju družinskih kmetij.

Sklad je bil ustanovljen 11. marca 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami, gozdovi in drugimi zemljišči v lasti Slovenije. Njegove naloge so še skrb za trajnostno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, so sporočili iz sklada.

Sklad je tudi zavezanec za vračilo podržavljenih kmetijskih zemljišč, gozdov in nadomestnih zemljišč ter zavezanec za plačilo odškodnine zaradi neuporabe kmetijskih zemljišč in gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije.

Sklad je v času svojega delovanja v denacionalizacijskih postopkih upravičencem vrnil 163.385 hektarjev zemljišč v skupni vrednosti 399,5 milijona evrov, od tega 53.753 hektarjev kmetijskih zemljišč, 94.754 hektarjev gozdov in 14.878 hektarjev ostalih zemljišč.

Za neuporabo kmetijskih zemljišč in gozdov je sklad denacionalizacijskim upravičencem med letoma 2005 in 2018 izplačal 28,3 milijona evrov odškodnin, od tega največ lani, in sicer 5,9 milijona evrov.

Od 1. julija 2016 se je obseg zemljišč v upravljanju sklada zmanjšal zaradi prenosa področja gospodarjenja z gozdovi. Sklad zdaj gospodari le s kmetijskimi zemljišči in kmetijami v lasti Slovenije, medtem ko z državnimi gozdovi gospodari družba Slovenski državni gozdovi.

Sklad je eden najpomembnejših akterjev pri izvajanju kmetijsko zemljiške politike, saj gospodari s skoraj devetimi odstotki vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji oziroma 59.386 hektarji. Od tega je 45 odstotkov njiv, 10 odstotkov trajnih nasadov, 31 odstotkov travnikov in 14 odstotkov ostalih kmetijskih zemljišč.

Vloga sklada se po ocenah njegovega vodstva pomembno odraža tudi na področju urejanja lastnine Slovenije, saj zaključuje ureditev prenosov za vsa kmetijska zemljišča in gozdove v državni lasti, s tem pa vpliva na pravilnost izkazovanja sredstev v lasti države in lokalnih skupnosti.

V bodoče mora sklad po ocenah vodstva dajati poudarek ohranjanju poseljenosti podeželja in krajine ter ohranjanju obsega kmetijskih zemljišč v državni lasti. Omogočati in spodbujati mora tudi razvoj perspektivnih družinskih kmetij ter okrepiti vlogo pri pridobivanju zemljišč na vodovarstvenih in zavarovanih območjih ter v desetkilometrskem pasu ob mejni črti.

Stremeti mora k varovanju okolja in zaokroževanju posesti zemljišč tako v lasti države kot zasebnih lastnikov, so še ocenili na skladu. Spomladi bodo obletnico obeležili tudi s slovesnostjo.

Mediji zadnje čase sicer poročajo, da je sklad zasut z odškodninskimi tožbami. Ena odmevnejših - dobrih 17 milijonov evrov težka odškodninska tožba za mozirske in pokljuške gozdove - se spet seli na višje sodišče, saj sta se sklad in ljubljanska nadškofija pritožila na sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča. Slednje medtem že odloča o novi odškodninski tožbi nadškofije.