c S
Zainteresirani lahko podajo predloge glede načrtovanega daljnovoda Ravne-Mežica 12.03.2018 07:13 Ravne na Koroškem, 11. marca (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za visokonapetostni daljnovod med Ravnami in Mežico, ki ga predvsem za potrebe industrije načrtuje družba Elektro Celje. Javnost ima v času objavljene pobude do 9. aprila letos možnost, da poda predloge, priporočila, usmeritve in mnenja.

V Mežiški dolini že dlje časa opozarjajo na težave pri oskrbi z električno energijo, saj obstoječe omrežje na območju Zgornje Mežiške doline v času največjih obremenitev obratuje na zgornji dovoljeni meji.

Hkrati se povečuje poraba električne energije, v podjetju Elektro Celje pa že dolgo ugotavljajo, da se razmere približujejo kritični točki, ki ne dovoljuje širjenja oziroma povečanja porabe elektrike.

Zato so se v podjetju odločili za izgradnjo dvosistemskega visokonapetostnega 110-kilovoltnega daljnovoda med Ravnami in Mežico, ki bi težave rešil dolgoročno, a je družba pri umeščanju daljnovoda v prostor naletela na nasprotovanje lokalnega prebivalstva.

Elektro Celje je sprva načrtoval, da bo objekt na območju Občine Prevalje v prostor umestil prek občinskega podrobnega prostorskega načrta, a je to razburilo krajane naselja Leše, kjer se mnogi z gradnjo nadzemnega daljnovoda ne strinjajo.

Ker Občina Prevalje odločanja o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ni uvrstila na sejo občinskega sveta, je Elektro Celje odstopilo od namere in februarja lani pričelo z umeščanjem v prostor po postopkih državnega prostorskega načrta. V okviru tega postopka je zdaj objavljena omenjena pobuda.

Načrtovana prostorska ureditev predvideva gradnjo visokonapetostnega daljnovoda v dolžini okoli 8,5 kilometra in izgradnjo nove razdelilne transformatorske postaje Mežica. Na večinskem delu trase, to je na okoli osmih kilometrih, je predviden nadzemni daljnovod, le v prvih pol kilometra na območju Janeč in Dobjega dvora je predviden podzemni kablovod.

Na ministrstvu za okolje in prostor do 9. aprila sprejemajo predloge, ki jih bodo skupaj s predstavniki vpletenih institucij in investitorjem preučili, prav tako bodo na podlagi pobude pridobivali smernice nosilcev urejanja prostora.

V nadaljnjem postopku priprave državnega prostorskega načrta bo izdelana študija različic z utemeljitvijo najustreznejše rešitve, je med drugim razvidno iz povzetka za javnost, ki je objavljen na spletnih straneh okoljskega ministrstva.

Za zagotovitev čimprejšnje začasne rešitve je medtem družba Elektro Celje lani sredi leta v Mežiški dolini začela s 3,5 milijona evrov vrednim projektom izgradnje srednje napetostnih vodov predvsem za potrebe industrijskih odjemalcev v dolini.