c S
Na seji programskega sveta RTVS tudi poročili Kadunca in Todorovske 12.03.2018 07:59 Ljubljana, 12. marca (STA) - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo na današnji seji obravnaval poročilo o izvedbi programsko produkcijskega načrta za leto 2017. Na dnevnem redu sta tudi poročilo generalnega direktorja zavoda Igorja Kadunca o aktualnih zadevah ter poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilinke Todorovski za lansko leto.

Kadunc se bo zagotovo dotaknil tudi nedavne seje parlamentarnega odbora za kulturo. Na njej je odbor s tremi sprejetimi sklepi opozoril, da pomemben del usmeritev, ki jih je nadzorni svet RTVS naložil vodstvu zavoda v letu 2017, ni bil izveden. Odbor je zato predlagal nadzornikom, naj od vodstva zahtevajo pripravo ustreznih ukrepov za znižanje stroškov dela in za celovito uravnoteženje poslovanja.

Kadunc je na seji odbora poudaril, da bo morala družba oz. država prepoznati težave, ki pestijo nacionalno RTV hišo ter ji priskočiti na pomoč z višjim rtv-prispevkom ali npr. s sofinanciranjem manjšinskih programov. V nasprotnem primeru po njegovih besedah RTVS ne bo mogel ohraniti zdajšnjega obsega programov. Izpostavil je še napore, ki jih vodstvo vlaga v racionalizacijo poslovanja.

Todorovska je pred dnevi v pogovoru z novinarji predstavila poročilo o odzivih gledalcev in poslušalcev v letu 2017. Kot varuhinja je lani prejela 1437 odzivov občinstva, večina se jih je nanašala na programe televizije. Največ pritožb je bilo povezanih s trženjem programskega prostora, veliko jih je bilo na etiko novinarskega poročanja ter na govorno nastopanje in jezikovno kulturo.

Pri programih so daleč največ odzivov prejele vsebine informativnega programa televizije, to je 283. Gledalci so se po navedbah varuhinje pritoževali zaradi spregledanih vsebin in novinarske (ne)nevtralnosti. Zahtevali so pluralno in celovito poročanje, uravnoteženost studijskih oddaj, včasih pa jih je zmotilo tudi slikovno gradivo.