c S
Vlada v javno razpravo poslala predlog za povišanje prejemkov prostovoljnih vojakov 09.03.2018 10:57 Ljubljana, 09. marca (STA) - Vlada je v javno razpravo poslala predlog spremembe uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, s katero želijo popolniti vrste Slovenske vojske (SV). Predlog zvišuje osnovo, od katere se določi prejemke prostovoljnih vojakov, z 90 na 115 odstotkov minimalne plače. Pripombe na predlagano spremembo je mogoče podati do 15. marca.

Slovenija je leta 2003 oziroma 2004 ukinila obvezni vojaški rok, kljub temu pa je tega še vedno mogoče opravljati na prostovoljni ravni, kar določa zakon o vojaški dolžnosti. Služenje vojaškega roka na tak način je po dolžini in obsegu enako temeljnemu vojaškemu usposabljanju, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje vojaške službe. Pri tem ima vojak, ki prostovoljno služi vojaški rok, pravico do prejemkov in povračil, hkrati pa ima prednost pri zaposlitvi v SV.

Po podatkih ministrstva za obrambo je od leta 2004 do konca leta 2017 vlogo za opravljanje prostovoljnega vojaškega roka vložilo 4902 kandidatov, od tega 4254 moških in 648 žensk. Na opravljanje vojaškega roka je bilo nato dejansko napotenih 2708 kandidatov, od katerih jih je služenje uspešno zaključilo 1909 oziroma 70 odstotkov vseh napotenih. Od 2708 napotenih na prostovoljno služenje jih je vlogo za zaposlitev v SV vložilo 1342, dejansko pa se jih je nato v njenih vrstah zaposlilo 799.

Kot so v predlogu spremembe uredbe zapisali na ministrstvu za obrambo, so se za povišanje prejemkov za prostovoljne vojake odločili zaradi manjšega zanimanja za tovrstno služenje vojaškega roka. Zanimanje namreč že nekaj let upada, vojaki prostovoljci pa so nujno potrebni za popolnjevanje tako poklicne kot pogodbene rezervne sestave SV, so zapisali.

Predlagana sprememba uredbe pomeni, da bi vojak prostovoljec po uspešno opravljenem vojaškem roku skupaj prejel 1880 evrov, medtem ko trenutno prejme 1404 evre. Cilj ministrstva sicer je, da bi skupni prejemek zvišali na raven iz leta 2012, ko je znašal 1920 evrov.

Skupaj 1880 evrov bi vojak prostovoljec tako kot do zdaj prejel postopoma. 13 odstotkov od osnove, ki bi znašala 115 odstotkov minimalne plače, bi prejel ob nastopu služenja vojaškega roka, 18 odstotkov prvi mesec služenja, 27 odstotkov drugi mesec, tretji in nadaljnje mesece služenja pa 40 odstotkov osnove. Po uspešno opravljenem služenju bi nato prejel še dodatek v višini 90 odstotkov osnove.