c S
Parlamentarni odbor podprl nacionalni program varnosti in zdravja pri delu 09.03.2018 08:27 Ljubljana, 08. marca (STA) - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji brez razprave ter z desetimi glasovi za in nobenim proti podprl vladni predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu. Resolucija si po besedah državnega sekretarja Petra Pogačarja prizadeva povezati vse deležnike in nosilce ukrepov na tem področju.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Pogačar je resolucijo označil za "zelo pomemben" dokument, ki bo močno vplival na trg dela in položaj zaposlenih. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje Mojca Gobec pa je opozorila, da bo za izvajanje programa potrebno dobro sodelovanje resornih ministrstev in socialnih partnerjev.

Pogačar je tudi pojasnil, da program navaja deležnike in ključne nosilce ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu, pri čemer so triletni akcijski načrti izvedbeni dokumenti programa. Po izteku vsakokratnega triletnega obdobja bo pripravljena analiza. Program ni vezan na časovno obdobje in se bo spreminjal na podlagi ocen in sprotnih evalvacij akcijskih načrtov.

Program je razdeljen na pet sklopov strateških ciljev. Po Pogačarjevih besedah so usmerjeni v zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanje raznolikosti delavcev, v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih oblikah dela in zaposlovanja, ter v spodbujanje socialnega dialoga na tem področju.

Parlamentarni odbor je sicer na današnji seji odrekel podporo dvema predlogoma priporočila vladi, pod katera se je podpisal nepovezani poslanec Andrej Čuš. Po prvem predlogu, ki ga je Čuš vložil že tretjič, bi DZ priporočil vladi, naj "v sklopu socialnega dialoga in priprave zakonodaje ter reform imenuje predstavnika mladih za člana Ekonomsko-socialnega sveta".

Po drugem Čuševem predlogu pa bi DZ priporočil vladi, naj podpre pobudo Plačna unija. Gre za evropsko iniciativo, ki so jo sprožile politične stranke, sindikati in posamezniki, stremi pa k zmanjševanju plačnih neenakosti med državami članicami EU. Pobudniki si prizadevajo za uveljavitev koncepta enakega plačila za enako delo kot temeljnega načela EU.

Odbor naj bi na tokratni seji opravil tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, a je obravnavo umaknil z dnevnega reda. Novela prihaja iz vrst NSi, ki je tudi predlagala umik točke. Matej Tonin je pojasnil, da so s tem želeli pridobiti še nekaj časa za usklajevanje novele s koalicijskimi strankami. Pobuda za dodatno usklajevanje je po njegovih besedah dala SMC. Čudi pa ga, da za pobudo niso vedeli v DeSUS in SD.

NSi želi med drugim z novelo omogočiti upokojencem, da bi lahko opravljali dejavnost za polni delovni čas, hkrati pa prejemali polno starostno pokojnino, kar že nekaj časa ni mogoče. V prvi obravnavi pa je novela dobila podporo DZ predvsem zaradi določil, da bi se tistim, ki so se prostovoljno vključili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 31. decembru 2012, vplačila štela v pokojninsko dobo brez dokupa.