c S
Lesna TIP tudi uradno v roke turškega koncerna 28.02.2018 11:20 Slovenj Gradec, 28. februarja (STA) - Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je objavilo sklep, s katerim je prodaja poslovne celote Lesne TIP v stečaju pravnomočno končana. Po zavrnjeni pritožbi neuspelega kupca tako poslovna celota, namenjena proizvodnji ivernih plošč, uradno prehaja v roke Yildiz Entegre Adria s sedežem v Ljubljani, ki je del turškega koncerna Yildizlar Yatirim Holding.

Stečajni upravitelj Marko Drobež je s kupcem 29. novembra sklenil pogodbo o prodaji poslovne celote, družba Yildiz Entegre Adria, ki je ponudila najvišjo ceno, pa je nato plačala celotno kupnino v višini 7,5 milijona evrov.

"Zato je sodišče s tem sklepom odločilo, da kupec kot univerzalni pravni naslednik stečajnega dolžnika vstopa v vse pravne položaje. Ker med prodano premoženje spadajo tudi nepremičnine, je sodišče s tem sklepom odločilo tudi, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca," je zapisano v danes objavljenem sklepu slovenjegraškega okrožnega sodišča.

To je januarja kot nedovoljeno zavrglo pritožbo družbe Kronospan Holdings, ki se je kot neizbrani ponudnik pritožila na sklep sodišča o soglasju k sklenitvi pogodbe za prodajo poslovne celote družbe. V stečajnem postopku Lesne Tovarne ivernih plošč Otiški Vrh (Lesne TIP) namreč družba Kronospan Holdings ni prijavila nobene terjatve, zato ni pridobila položaja upnika in tudi ne položaja stranke v tem postopku.

Turški investitor se je konec novembra v spremstvu kmetijskega ministra Dejana Židana v Otiškem Vrhu že predstavil javnosti in zagon proizvodnje ivernih plošč napovedal za letos.

Kot je takrat napovedal direktor podjetja Yildiz Entegre Adria Ediz Hasmet Kokyazici, zagon proizvodnje ivernih plošč načrtujejo takoj, ko bo to mogoče. Kokyazici predvidenega števila zaposlenih ni razkril, saj bo to po njegovih besedah pokazal čas, po neuradnih informacijah pa bi lahko z zagonom proizvodnje ivernih plošč v treh letih zaposlitev dobilo do okoli 500 ljudi.

Pred oddajo ponudbe za nakup poslovne celote so septembra lani že kupil tudi osrednji stroj Lesne TIP, 200 metrov dolgo kontinuirano stiskalnico. Ta je bila v lasti finančne družbe Heta, turški investitorji pa so za stroj po neuradnih podatkih odšteli dva milijona evrov.