c S
Onkološki inštitut lani s pozitivnim poslovnim izidom in brez čakalnih dob 28.02.2018 07:42 Ljubljana, 27. februarja (STA) - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je danes potrdil poročilo inštituta za preteklo leto. Kot je dejal predsednik sveta Peter Požun, so v svetu zadovoljni z delom inštituta v lanskem letu. "Sledili ste ciljem, v to ste usmerili kar se da veliko virov. Realizirali ste delovni program, obvladovali čakalne dobe in poslovali pozitivno," je dodal.

Po besedah generalne direktorice inštituta Zlate Štiblar Kisić so v lanskem letu dosegli večino zastavljenih ciljev. Kazalniki poslovanja kažejo na zelo stabilno poslovanje, je dejala.

V poslovanju so dosegli nekaj več kot 488.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki, v to pa niso vključena sanacijska sredstva v višini okoli tri milijone evrov, kolikor je inštitut prejel iz proračuna za sanacijo poslovanja. "Malo nam je zmanjkalo, da bi pokrili celoten minus iz preteklih let," je dejala Štiblar Kisićeva.

Odhodki, ki jih inštitut lani ustvaril, so nižji od načrtovanih kljub temu, da so imeli lani zaradi sprememb v plačah v javnem sektorju višje stroške dela.

Strokovni direktor inštituta Viljem Kovač je dodal, da na inštitutu nimajo čakalnih dob za to, da bolnik pride v proces obravnave. Res pa je, da vsi bolniki niso operirani v 14 dneh, kar v nekaterih primerih to niti ni realno, saj najprej začnejo z obsevanjem in sistemskim zdravljenjem. Ob tem pa poleg tega, da operirajo dopoldne, tudi popoldne operirajo na eni operacijski mizi.

Tako je svet danes potrdil poročilo o poslovanje inštituta v preteklem letu, poleg tega so določili višino sejnine za člane sveta. Ta bo znašala 72,5 evra bruto, za predsednika sveta pa 94,25 evra bruto. Če bodo imeli dopisno sejo, bodo prejeli 50 odstotkov vrednosti redne seje.

Po besedah predsednika sveta Požuna je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc predlagala povišanje sejnin, a se za to niso odločili.

Naslednja seja bo 28. marca, ko bodo člani sveta obravnavali predlog sanacijskega programa. Po besedah Štiblar Kisićeve imajo analitične podlage za program že pripravljene, na ministrstvo za zdravje pa jih morajo poslati do petka.